Haftanin hutbesi-24.03.2017 hikmet yüklü öğütler

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,381
5,163
İLİ : GENEL
TARİH : 24.03.2017
HİKMET YÜKLÜ ÖĞÜTLER
Aziz Müminler!
Yüce Rabbimizin, Kur’an-ı Kerim’de bizzat
ismini zikrederek yücelttiği şahsiyetlerden biri Lokman
(a.s)’dır. Hutbemin başında okuduğum Lokmân
Suresi’ndeki ayet-i kerimede Rabbimiz, “Andolsun,
biz Lokmân’a Allah’a şükretmesi için hikmet
verdik.” buyurmuştur. Bu surede onun hikmetli
lisanıyla oğluna yaptığı öğütleri bizlere haber
verilmiştir. 1 Bir baba ile evladı arasındaki sevgi ve
saygıya, bilgi ve hikmete, şefkat ve merhamete dayalı
örnek bir ilişki gösterilmiştir. Geliniz bugünkü
hutbemizde Lokman (a.s)’ın oğluna yaptığı ve her biri
hikmet ve merhamet yüklü öğütlere hep birlikte kulak
verelim.
Kardeşlerim!
Lokman (a.s)’ın oğluna yaptığı ilk öğüt, tevhit
inancı olmuştur. O biricik evladına şöyle seslenmiştir:
“Yavrucuğum! Sakın ola ki Allah’a
şirk koşmayasın!” “Çünkü şirk,
büyük bir zulümdür.” Zira insan, Allah’tan başkasına
kul olursa Rabbine ve kendisine en büyük zulmü
yapmış olur.2
Kardeşlerim!

Lokman Suresi’ndeki ikinci öğüt,
yani anne-babaya iyi davranmaktır. “Zira annesi,
yavrusunu meşakkat üzerine meşakkat çekerek
karnında taşır.” İşte bu yüzden Rabbimiz, bizlere
şunları emretmiştir: “Bana ve anne babana şükret.
Dönüş ancak banadır. Eğer, annen-baban seni
herhangi bir şeyi bana ortak koşmaya mecbur
bırakırlarsa onlara itaat etme! Fakat yine de onlarla
iyi geçin! Bana yönelenlerin yoluna uy! Dönüşünüz
ancak banadır. Ben de yapmakta olduğunuz şeyleri
size haber vereceğim.”
Kardeşlerim!
Lokman (a.s)’ın oğluna olan üçüncü öğüdü, zerre
miktarı bir iyiliğin bile Allah katında asla zayi
olmayacağıdır. En küçük bir kötülüğün karşılıksız
kalmayacağıdır. Zira Allah, en gizli şeyleri bilendir.
Her şeyden hakkıyla haberdar olandır.
Kardeşlerim!

Lokman (a.s)’ın oğluna yaptığı dördüncü öğüdü,
“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl.”
şeklindedir. Zira namaz, bizim en önemli ibadetimizdir.
Dünyanın tükenmek bilmeyen sıkıntılarıyla bunalan
kalplerimizin inşirahıdır. Türlü meşakkatlerle daralan
zihin ve gönüllerimizin huzurudur. Rağbetimizi
Rabbimize arz ettiğimiz muazzam bir buluşmadır
namaz.

Lokman (a.s.)’ın evladına olan beşinci öğüdü,
Oğlum! İyiliği emret!
Kötülükten alıkoy!” ifadesidir. Zira bize düşen, her
daim iyiliğin yanında yer almaktır. Kötülüğe boyun
eğmemektir. Kötülerin hizmetkârı olmamaktır.
Lokman (a.s.)’ın altıncı ogutu
“Evladım! Başına gelen musibetlere karşı sabırlı
ol!” ifadesiyle hak ve hakikat yolunda sabretmektir.
“İşte bütün bunlar, azmedilmeye
değer işlerdir.”
Kardeşlerim!
Lokman (a.s)’ın yedinci öğüdü kibirlenmemek ve
mütevazi olmaktır. “Yavrucuğum!
Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz
“Yeryüzünde böbürlenerek
yürüme!”“Zira Allah, kendini
beğenenleri ve övünenleri sevmez.”

Lokman (a.s)’ın evladına olan sekizinci öğüdü ise
kişinin haddini bilmesidir. Mükerrem bir insan
olduğunu
“Evladım! Yürüyüşünde tabii ol.”
“Sesini alçalt.”Zira seslerin
en çirkini merkeplerin sesidir!”
Kıymetli Kardeşlerim!
Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki bizleri
rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan üç aylara bir
kez daha eriştirdi. Önümüzdeki Çarşamba günü Recep
ayının ilk gününe gireceğiz. Perşembe günü de hep
birlikte Regaip Kandili’ni idrak edeceğiz. Kandilinizi
şimdiden tebrik ediyorum. Üç ayların hepimiz için
hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum.
1 Lokman, 31/13-19.
2 Buhârî, Tefsîr, (Lokman), 1.
Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü