İmam Şafi Hazretleri; bir sabah...

sükutu-ezber

Öyle işte,,,
Sp Kullanıcı
11 Şub 2017
16,896
60,971
İmam Şafi Hazretleri; bir sabah namazdan sonra evine dönerken yolda birine rastlar. Adam önce selam verir, iyi dilek ve duada bulunduktan sonra da “hayırlı sabahlar” manasında “nasıl sabahladın?” der. İmam Şafi, nasıl sabahladığını şöyle anlatır:

-Sekiz tane şeyin benden istendiğini düşünerek sabahladım!:

…Adam şaşırır:

-Ya İmam kim sizden sekiz tane şey isteyebilir? Sizin kimseyle takışık bir işiniz yoktur ki?

İmam tebessüm ederek meseleyi açar:

-Bak benden her sabah kimler neler istiyorlar, der ve şöyle izah eder:

1-Rabbim(c.c) benden farzını istiyor,

2-Resulullah(s.a.v) benden sünnetini istiyor,

3-Aile, çoluk çocuk günlük masrafını istiyor,

4-Nefis benden kendisine tabi olmamı istiyor,

5-Şeytan arkasından gitmemi istiyor,

6-Kiramen kâtibin melekleri iyi şey yazdırmamı istiyor,

7-Geçen günler ihtiyarlanmamı istiyor,

8-Son olarak da Hazreti Azrail hazır olmamı istiyor.

İşte ben bütün bu isteklerin muhatabı olarak sabahlamış bulunuyorum. Her sabah bu sualler cevap bekliyor.

Hazreti Şafi’yi dinleyen adam, düşünmeye başlar. Birkaç saniyelik tefekkürden sonra sorar:

-Ya imam, bu saydığın şeyler sadece senden mi isteniyor, yoksa benden de isteniyor mu?

İmam Şafi tekrar tebessüm eder ve şöyle der:

-Orasını ben demeyeyim, sen düşün?

Evet, gelin hep beraber sesli olarak düşünelim, belki bir yol ediniriz.
 

Son mesajlar