İman Ettiniz mi ?

Futbolcu

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
12 Mar 2017
1,630
839
Kendi kendinle ben gerçekten Allah’a iman ediyor muyum? diye tartış. Allah’ın sana farz kıldığı şeyleri yerine getirmiyorsan kendine dön ve ben gerçekten Cennet’e iman ediyor muyum? diye sor. İman ediyorsan Cennet’i kazandırıcı amelleri yapmaktan seni alıkoyan nedir? Sen gerçekten Cehennem’e inanıyor musun? Ona inanıyorsan o halde neden kendi ayağınla ona gidiyorsun? Bundan sonra sen “eşi ve benzeri olmayan” bir tek Allah’a iman ediyor musun? “İnanıyorum” diyorsan o halde neden O’nun rızasını kazanmak için çalışmıyor, O’nu gereği gibi sevmiyor ve O’nun emirlerine itaat etmiyorsun? Rasûlullah (s.a.v.), insanlardan amelsiz bir imanı isteseydi istisnasız insanların hepsi onu kabul ederlerdi.

Fakat Rasûlullah (s.a.v.), o kelimeyle beraber onun gereği olan şeylerin de yerine getirilmesini istemiştir. Bundan dolayı ensardan kendisine yardım etmek ve kendisini korumak, Muhacirlerden de mallarını harcama ve hicret etmeleri için söz almıştır. Bu sözlerden biri de Allah yolunda ölmekdi. Bütün bu cihad ve sâlih amellerden sonra Rasûlullah’ın onlara vadettiği sadece Cennet’ti. Bazı zayıf iradeli kişiler, Allah yolunda bir kuruş infak etmediği ve Allah’ın dini için bir tek kelime dahi söylemediği halde rüku ve secdelerdeki az bir yorgunlukla Cennet’in kendi nasibi olduğunu mu zannediyorlar? İman, akide ve iltizam; tasdik ve ameldir. Bunlar olmadan iman eksik kalır.