İnternet Fıkhı (Nureddin Yıldız)

NoktA

Well-known member
Sp Kullanıcı
Katılım
21 Mar 2017
Mesajlar
4,800
Tepkime puanı
122
Fıkıh, derin bilgi demektir. Yüzeysel bilgiye fıkıh bilgisi denmez. Mesela doktorun hastalıkla ilgili uzmanlık gerektiren bilgisine bir tür fıkıh bilgisi denir. Ama insanların krem sürmeyi, şurup içmeyi bilmelerine fıkıh gibi bir bilgi denmez. Uzmanlık gerektiren veya derinliği olan bilgiye fıkıh dendiğine göre ‘namaz fıkhı’ namaz hakkında derin bilgi anlamına gelir. ‘Hac fıkhı’ da hac hakkında yüzeysel olmayan bilgi anlamına gelir. Fakih de din bilgilerinde derin noktaya ulaşmış insan demektir.
Bu açıdan bakıldığında ‘internet fıkhı’, internet hakkında Müslüman’ın helali ve haramı derinlemesine bilmesi anlamına gelecektir. Hac fıkhı, oruç fıkhı, namaz fıkhı vs. eski kitaplarımız ve ilmihâllerimizde vardır ama internet bu çağın henüz doğmuş ve büyümekte olan bir ürünü olduğundan, günümüzden elli sene önce yazılmış kitaplarımızda, âlimlerimizin çeşitli eserlerinde ‘internet fıkhı’ diye bir başlık yoktur.

Nureddin Yıldızhttps://www.facebook.com/hayatrehberisohbetleri/
 

NoktA

Well-known member
Sp Kullanıcı
Katılım
21 Mar 2017
Mesajlar
4,800
Tepkime puanı
122
İnsanlık yeryüzünde Allah Teâlâ’nın şeriatına göre yaşamaya mecbur olduğuna göre namaz fıkhı da bilinmek zorundadır. Aynı şekilde hac fıkhı da haccın Allah’ın kullarından istediği şeyler arasında olması dolayısıyla bütün zenginliği ve imkânları sebebiyle hacca mecbur olan Müslümanlar tarafından bilinmelidir. Siyaset, ticaret, ziraat veya sanatla uğraşmak olsun; Müslüman, hayatı kuşatan dininin hayatın bir alanıyla ilgili emirlerini ve yasaklarını bilmek zorundadır.
Ziraat ile uğraşan kimse ziraatın fıkhını, sanatla uğraşan sanatın fıkhını, ticaretle uğraşanın ticaretin fıkhını, doktorluk yapanın da tababet fıkhını öğrenmesi Allah’ın emridir. Hayatın dini ve hayatın tamamını kuşatmış olan İslam’ın şu an tedavülden kaldırılmış Hristiyanlık ve Yahudilik ile farkı da zaten budur. Hristiyanlık ve Yahudilik hayatın yalnızca bir bölümünü güya kuşatmış durumdayken İslam hayatın tamamına hâkimdir. Mümin de bu kuşatmışlığı kabul ederek buna göre yaşamak zorunda olan insan demektir.


|internet fıkhı 1


Nureddin Yıldız
 

NoktA

Well-known member
Sp Kullanıcı
Katılım
21 Mar 2017
Mesajlar
4,800
Tepkime puanı
122
Eğer imkân olur da bundan otuz sene sonra insanlar uçakla İstanbul’dan Kars’a gidip geldikleri gibi uzayın bir yerine de yolculuk etme fırsatı bulurlar ve isteyip parası da olan herkes bunu yapabilirse hiç tereddüdümüz olmadan diyebiliriz ki o günün âlimlerinin bir ‘uzay fıkhı’ yazmaları da farz hâline gelmiş olur. Çünkü uzay hayatı Müslümanlar’ın günlüğüne girmiş demektir ve âlimlerin de bunun için bir derin bilgi oluşturmaları zorunludur.
Müslümanlar’ın günlüğüne yaklaşık yirmi yıldan beri internet girmiş, on seneden beri de masadan cebe taşınmıştır. Hatta birkaç senedir de ‘akıllı telefon’ ile Müslümanlar’ın aklından hayatına kadar her yere dâhil olmuştur. Çocuklara ilkokul çağından da önce taharet, abdest, helal***8208;haram öğretilmesi annelik***8208;babalık görevi olduğu, en azından yaz aylarında hocalara teslim edilen çocuklara domuz eti ile koyun eti arasındaki farklılık öğretildiği gibi Müslümanlar’ın, çocuklarına aynı çağdan itibaren internet***8208;telefon fıkhını da kesinlikle öğretmeleri mecburîdir.

|internet fıkhı 1

Nureddin Yıldız

 

NoktA

Well-known member
Sp Kullanıcı
Katılım
21 Mar 2017
Mesajlar
4,800
Tepkime puanı
122
Diyanet İşleri Başkanlığı en az elli senedir tedavülde olan bir ilmihâl hazırlamıştır. Bu ilmihâle muhakkak ve muhakkak internet***8208;telefon fıkhını da ilave etmelidirler. Belki Diyanet bu konuda çok geç bile kalmıştır. Hatta internet ve cep telefonu iletişimi alanında uzman şahısların Din İşleri Yüksek Kurulu’nda uzmanlıklarına başvurularak, hazırlanacak ilmihâlin teknolojik medyatik açıdan geri kalmamış, önümüzdeki on yılın hızına yetişecek düzeye getirilmiş olması sağlanmalıdır. Bu bir farzdır, kültür vesaire değildir.
|internet fıkhı 1

Nureddin Yıldız
 

NoktA

Well-known member
Sp Kullanıcı
Katılım
21 Mar 2017
Mesajlar
4,800
Tepkime puanı
122
Cep telefonu bir iletişim aracı olma özelliğini çoktan geride bırakmıştır, insanların bir arada durmasını sağlayan bir çimento düzeyine gelmiştir. Artık sosyal iletişimle anılmasının yeterli olmayacağı kadar günlük hayata damgasını vurmuş bir cihazdan söz ediyoruz. İnsanların iletişimine gıybetinden iftirasına kadar yasaklar getirmiş, tatlı söz ve tebessüm gibi durumları sadaka kabul ederek iletişime şekil vermiş dinimiz ortadayken, telefonun ve internetin bu büyük ve bebeklikten itibaren insanlara üstünlük kurmaya başlayan gücü önümüzdeyken telefon fıkhını öğretmeyi abdesti öğretmekten yıllar sonraya bırakamayız.
|internet fıkhı 1


Nureddin Yıldız
 

NoktA

Well-known member
Sp Kullanıcı
Katılım
21 Mar 2017
Mesajlar
4,800
Tepkime puanı
122
Çocuklar henüz abdestle mükellef olmadıkları günlerinde, dört yaşındayken mükemmel bir telefon ustasına dönüşmektedirler. Akıllı telefonun ve internetin, hayatın içine bu kadar yoğun girdiği bir zamanda ve çocukların erken yaşlarda bilgisayarın kontrolüne girdikleri, öğretmenlerin bilgisayar***8208;internet yoluyla yapılacak ödevler vermeye başladıkları bir devirde Diyanet’imizin ve âlimlerimizin ilmihâl kitabına bir***8208;iki satır ilave ederek interneti köşede kalmış bir konu hâlinde bırakmaları Allah katında mesuliyettir.
|internet fıkhı 1

Nureddin Yıldız
 

NoktA

Well-known member
Sp Kullanıcı
Katılım
21 Mar 2017
Mesajlar
4,800
Tepkime puanı
122
Televizyonun günlük hayata dâhil olduğu 1970’li yıllarda, “bu bataklıktan uzak duralım, haramdır” demekten başka bir icadı olmayan âlimlerin yetersiz kalan tavırlarının faturası bugün ödenmektedir. Nesiller televizyona kurban edilmiştir. Televizyonu sadece öcü ve şeytan olarak görenlerin bu tavırları belki yanlış olmayabilir ama reçeteleri yetersiz kalmıştır ve nesiller televizyonun önünde adeta hiçbir çaremiz yokmuş gibi sürüklenip götürülmektedirler, Müslümanı ve Müslüman olmayanıyla herkesi. O gün yapılan bu hata bugün internet alanında yapılmamalıdır. Her ne kadar fıkhını hazırlasak, ilmihâlini yazsak, dinî kurallar olarak insanlara iletsek de insanlardan bunları uygulayıp pratiğe dökenler olmayacaktır düşüncesine kapılamayız. Biz insanların topluca hidayetinden mesul değiliz, Allah Teâlâ dilediğine hidayet edecek, dilediğine etmeyecektir. Bir kulun haramlardan uzak yaşaması da haramlara batıp kaybolması da yalnızca Allah’ın dilemesiyledir.
|internet fıkhı 1


Nureddin Yıldız

 

NoktA

Well-known member
Sp Kullanıcı
Katılım
21 Mar 2017
Mesajlar
4,800
Tepkime puanı
122
Müslümanlar’ın ecdadından kalmış arsa üzerindeki bir külliyeyi devletten alıp üzerine bir vakıf tabelası astıktan sonra sembolik de bir kira ödeyerek vakıfçılık, cami derneği kurarak da dernekçilik yapmaları yetersizdir. Bu hangi çağda yaşamaktır? İnternet bütün frekanslarıyla herkesi milyar kere kuşatmış durumdayken ecdattan kalmış bir külliyede haftada bir toplanıp ‘İslamî hizmet’ yapılacak ve bu da yetecek, öyle mi?
Ramazanda kumanya dağıtmak, burs vermek türünden hizmetler bu çağın gerçek hizmetleri midir? Vakıflar, âlimler ve hoca efendiler bu düzeyi acilen geçmelidir internet bacayı sarmadan!

|internet fıkhı 1


Nureddin Yıldız
 

NoktA

Well-known member
Sp Kullanıcı
Katılım
21 Mar 2017
Mesajlar
4,800
Tepkime puanı
122
Anne***8208;babaların, öğretmenlerin, muallimlerin, din öğreten sorumluların önlerinde abdesti anlatabilecekleri ve yerine göre resimlendirilmiş kitaplar bulunduğu gibi Müslümanlar’ın önünde de 250***8208;300 sayfalık, donatılmış bir internet fıkhı kitabı bulunmalıdır. Çünkü internetin camilerdeki abdest şadırvanları kadar yaygın olduğunu söylesek bu bile çok geridir çünkü cuma hutbesini dinleyen insanlar bile cep telefonlarıyla meşgul olmaktadırlar! Üstelik düşününüz ki cuma hutbesi esnasında konuşan birine “şşş, sus” demek dahi caiz değildir ve cumanın sevabını götürür.
|internet fıkhı 1

Nureddin Yıldız
 

NoktA

Well-known member
Sp Kullanıcı
Katılım
21 Mar 2017
Mesajlar
4,800
Tepkime puanı
122
İnternet ve cep telefonu, Harem***8208;i Şerif’te bile ibadetleri etkileyebilmekte veya bunlar mümini orada bile zikrullahtan ve salavattan bir şekilde alıkoyabilmektedir. Böyle bir ortamda internet fıkhı kitaplarını kütüphanelerinde ve el altında tutmaları Müslümanlar için zorunluluktur. Büyükler için ilmihâl şeklinde, çocuklar içinse resimli anlatımları olacak şekilde ama her Müslüman için illa olmalıdır.
|internet fıkhı 1


Nureddin Yıldız
 
Üst