Islam'da ilk hemşire

  • Tüm İslam Aleminin Ramazan Ayı Mübarek Olsun

GüLBeYaZ

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
21 Ağu 2017
2,532
8,320
İslam Tarihinde ki İlk Hemşire

İslam tarihinde ilk hemşire olan Rufeyde bint Sa’d, yaralıları tedavi etmek için birçok savaşa katılmıştır. Kız çocuklarının cahiliye adetleriyle ölümüne engel olmaya çalışan Rufeyde, eğitim görmüş hemşirelerin idare ettiği ilk sahra hastanesini kuran kişi olarak da İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Rufeyde, yaralılara ilk yardımda bulunmak ve onları tedavi etmek için birçok savaşa katılmıştır. “Savaş tıbbında en önemli şey tertip ve düzendir” diyerek hastane içinde kadınları dört grup halinde konumlandırmıştır. Savaş esnasında arka planda yaralılar için bir çadır kurmuştur ve bu çadırda ilk müdaheleler yapılmıştır. Yaralıların nasıl taşınması gerektiğini ve sedye kullanmayı da ilk öğreten Rufeyde bint Sa’d’dır.
 

GüLBeYaZ

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
21 Ağu 2017
2,532
8,320
Eğitimci Olarak RufeydeHayber Savaşı’nda ise ordu harekete hazırlanırken Rufeyde de kalabalık bir kadın sahabe topluluğuna ilk yardım ve tedavi teknikleri hakkında eğitim vermiştir. Rufeyde’nin öncülüğünü yaptığı bu topluluğun gayreti kısa süre içinde meyvesini vermiş ve savaşta büyük fayda sağlanmıştır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Rufeyde’ye, ‘kılıcı ve atıyla dövüşen savaş erine verdiği kadar’ ganimetten pay ayırdığı gibi yine o kadınlardan üstün gayret sahibi olanlara birer şeref gerdanlığı takdim edilmiştir.
 

GüLBeYaZ

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
21 Ağu 2017
2,532
8,320
Biatlı Hemşire


Hazreti Peygamber’in takdirine mazhar olan bu kadın sahabe, hem savaşlarda sağlık hizmeti vermiş hem de bu konuda pek çok kişiyi eğitmiştir. Savaş esnasında Peygamber Efendimiz’in yaralandığı haberini alan kadın sahabelerin ilk yardım çadırını terk ederek meydanda savaşmak istemelerine karşı çıkmış ve bulundukları yerden ayrılmayıp vazifelerine devam etmelerini sağlamıştır. Kimi zaman iki gün boyunca hiç uyumadan ilk yardım çadırında vazifesini icra eden Rufeyde, kendisine getirilen müşrik esirleri de tedavi etmekten geri durmamıştır.

Sterilizasyon ÇalışmalarıSavaş zamanında yaralılara yardım eden Rufeyde, sulh zamanlarında da hastaların tedavisiyle ilgilenmiş, bu gaye ile Resulullah’ın mescidinin yanına hastalara bakmak için bir çadır kurmuştur. “Müslümanların muayenehanesinin de ibadet ettikleri yer gibi temiz olması gerekir.” diyen Rufeyde, hastaların tedavi edildiği yerlerin sağlıklı ve hijyenik olmasına büyük önem göstermiştir.

Manevi Tedavi


Hastalarına sıkıntı, felaket, hastalık ve ölüm anında feryat etmeyip sabrı elden bırakmamalarını tavsiye etmiş, “Mutluluğu; hasta ve yaralıları mutlu etmede, onların acılarını hafifletmede ve durumlarını gözetmede buldum.” diyen Rufeyde, şifa dağıtan elleriyle Ensar’ın en sevilenleri arasında olmuştur.
Allah kendisinden razı olsun.
Âmin.

Kaynaklar
Özdinç, Ahmet. “İlk Müslüman Hemşire: Rufeyde Bint Sa’d”. Lacivert Dergi, 06, 2014.