İşte Türkiye'nin en mutlu ili!

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,231
335
İşte Türkiye'nin en mutlu ili!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk defa yayımlanan illerde yaşam endeksi ile bireylerin ve hanehalklarının yaşamını objektif ve subjektif göstergeler kullanarak yaşam boyutları ayrımında il düzeyinde ölçmeye, karşılaştırmaya ve zaman içinde izlemeye yönelik bir endeks çalışması yaptı. Çalışmanın amacının, ildeki yaşamın tüm boyutları ile izlenmesine ve iyileştirilmesine altlık oluşturacak bir gösterge sistemi geliştirmek olduğu belirtildi.

YAŞAM ENDEKSİ EN YÜKSEK İL ISPARTA

İllerde yaşam endeksi; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsamakta ve 41 gösterge ile temsil edilen bu boyutları tek bir bileşik endeks yapısı içinde sunmaktadır. Endeks 0 ile 1 arasında değer almakta ve 1'e yaklaştıkça daha iyi bir yaşam düzeyini ifade etmektedir. Buna göre; Isparta, yaşam endeksinde en yüksek endeks değeri 0,6745 ile ilk sırayı aldı. Isparta'yı sırasıyla 0,6737 ile Sakarya ve 0,6553 ile Bolu takip etti. Endekste son sırayı en düşük endeks değeri 0,2765 ile Muş aldı. Muş'u sırasıyla 0,2936 ile Mardin ve 0,2975 ile Ağrı takip etti.

SAKARYA'NIN EVLERİ ÇOK BÜYÜK

Barınma ve yaşam alanı olarak kullanılan ve özellikleri itibariyle birey ve hanehalkının yaşam kalitesinde etken olan konut boyutu endeksinde en yüksek değeri 0,9369 ile Sakarya aldı. Sakarya'yı sırasıyla 0,9304 ile Sinop ve 0,9247 ile Bolu takip etti. Ardahan ise en düşük konut endeks değeri 0,0860 ile son sırayı aldı. Ardahan'ı sırasıyla 0,1647 ile Ağrı ve 0,1675 ile Mardin takip etti.

ÇALIŞMA HAYATI ENDEKSİNDE İLK SIRAYI ZONGULDAK ALDI

Kişilerin maddi olarak daha çok kaynağa erişebildiği bir hayat sürmelerini sağlayan, onlara yeteneklerini geliştirme, toplum içinde yararlı hissetme ve özgüvenini arttırma yoluyla yaşamını iyileştirme imkanı sunan çalışma hayatı boyutunda en yüksek endeks değerini 0,7921 ile Zonguldak aldı. Zonguldak'ı 0,7063 ile Bilecik ve 0,7023 ile Kütahya takip etti. Çalışma hayatında son sırayı en düşük değer 0,0890 ile Batman aldı. Batman'ı 0,0956 ile Mardin ve 0,1663 ile Şırnak takip etti.

EN İYİ GELİR VE EN ÇOK ZENGİR İSTANBUL'DA

Kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılama ve ekonomik ve kişisel risklere karşı korunma imkanı sunan gelir ve servet boyutunda en yüksek endeks değerini 0,8788 ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 0,7972 ile Ankara ve 0,6553 ile İzmir izledi. Gelir ve servet endeksinde son sırayı 0,0191 ile Adıyaman aldı. Adıyaman'ı sırasıyla 0,0646 ile Ağrı ve 0,0740 ile Ardahan takip etti.

EN İYİ SAĞLIK HİZMETİ ISPARTA'DA

Bireylerin genel sağlık durumu, sağlık altyapısı ve imkanlarının yeterliliği, sağlık hizmetlerinden memnuniyet açısından yaşam kalitesi ile doğrudan ilgili olan sağlık boyutu endeksinde en yüksek değeri 0,8408 ile Isparta aldı. Isparta'yı sırasıyla 0,8023 ile Bolu ve 0,7695 ile Rize takip etti. Sağlık endeksinde son sırayı 0,3014 ile Ağrı aldı. Ağrı'yı, 0,3192 değeri ile Kilis ve 0,3308 ile Şırnak izledi.

TUNCELİ EĞİTİM SEVİYESİ EN YÜKSEK İL

Bireylerin topluma ve ekonomiye verimli bir şekilde katılması için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerin sağlanmasında büyük öneme sahip eğitim boyutu endeksinde ilk sırayı 0,7468 değeri ile Tunceli aldı. Tunceli'yi sırasıyla 0,7370 ile Isparta ve 0,7036 ile Amasya izledi. Eğitim endeksinde en düşük endeks değeri 0,0966 ile son sırayı Hakkari aldı. Hakkari'yi, 0,1634 değeri ile Şırnak ve 0,2045 ile Ağrı takip etti.

KASTAMONU ÇEVRECİ ŞEHİR

Bireylerin mevcut ve gelecekteki sağlığına ve sürdürülebilir yaşamına doğrudan etkisi bulunan çevre boyutuna ilişkin endekste ilk sırayı 0,8111 değeri ile Kastamonu aldı. Kastamonu'yu sırasıyla 0,7949 ile Karabük ve 0,7558 ile Bilecik izledi. Çevre endeksinde en düşük endeks değeri 0,1955 ile son sırada Iğdır yer aldı. Iğdır'ı, 0,2469 ile Muş ve 0,3111 ile Hakkari takip etti.

GÜVENLİK ARTVİN'DE ÇOK İYİ

Bireylerin en temel ihtiyaçlardan biri olan ve diğer yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeleri için ön koşul sayılabilecek güvenlik boyutu endeksinde en yüksek endeks değeri 0,8222 ile ilk sırayı Artvin aldı. Artvin'i 0,7860 ile Sinop ve 0,7697 ile Gümüşhane izledi. Güvenlik endeksinde son sırayı 0,3210 ile Muğla aldı. Muğla'yı, 0,4041 ile Kilis ve 0,4114 ile Antalya takip etti.

SİVİL KATILIM ENDEKSİNDE İLK SIRA SAKARYA'NIN OLDU

İnsanların yaşadıkları ilde yaşamını ilgilendiren konularda taleplerini, isteklerini duyurması ve yönetime katkı sağlaması açısından önemli bir boyut olan sivil katılımda en yüksek endeks değeri 0,7967 ile ilk sırayı Sakarya aldı. Sakarya'yı sırasıyla 0,6512 ile Kocaeli ve 0,6179 ile Sivas takip etti. Sivil katılım endeksinde son sırayı 0,1017 ile Hakkari aldı. Hakkari'yi, 0,1433 ile Ağrı ve 0,1773 ile Muş takip etti.

İSTANBUL'UN ALT YAPISI İLK SIRADA

Yaşanılan alanda altyapı hizmetlerine erişilebilme kapasitesi ve memnuniyetini göstermesi açısından yaşam kalitesinin önemli bir boyutunu temsil eden altyapı hizmetlerine erişimde, en yüksek endeks değeri 0,9592 ile ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u 0,7483 değeri ile İzmir ve 0,7355 ile Ankara izledi. Altyapı hizmetlerine erişim endeksinde en düşük değer 0,0320 ile son sırayı Hakkari aldı. Hakkari'yi, 0,0989 ile Muş ve 0,1604 ile Ardahan takip etti.

SOSYAL YAŞAM İSTANBUL'DA

Güçlü toplumsal ilişkilere, çeşitli sosyal faaliyetlere sahip olma yoluyla bireylerin sağlık, çalışma hayatı gibi diğer yaşam boyutlarını da olumlu etkileyen sosyal yaşam endeksinde ilk sırayı 0,6747 ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 0,6534 değeri ile Uşak ve 0,6441 ile Bolu izledi. Sosyal yaşam endeksinde en düşük değer 0,1912 ile Şırnak son sırada yer aldı. Şırnak'ı sırası ile 0,1965 ile Mardin ve 0,2034 ile Adıyaman takip etti.

HERKESİN HAYATINDAN MEMNUN OLDUĞU ŞEHİR SİNOP

İnsanların yaşamlarının farklı zamanlarında ve alanlarında ortaya çıkan ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasından doğan tatmin düzeyini ifade eden yaşam memnuniyeti boyutunda en yüksek endeks değeri ile ilk sırayı Sinop aldı. Sinop'u sırasıyla 0,9655 ile Afyonkarahisar ve 0,9510 ile Bayburt takip etti. Yaşam memnuniyeti endeksinde son sırayı Tunceli aldı. Tunceli'yi sırasıyla 0,1062 ile Osmaniye ve 0,1875 ile Diyarbakır izledi.
 

Tuğba

Nam-diğer Hamuş
Sp Kullanıcı
30 Ocak 2017
1,006
2,449
İtiraz ediyorum sayın hakim.
Eğitim seviyesi yüksek olan il Kırşehir ;)
 

Tuğba

Nam-diğer Hamuş
Sp Kullanıcı
30 Ocak 2017
1,006
2,449


şimdi turan hocam gelip itirazını reddedecek,kırşehir miş:)

ben aslında en eğitimli il artvin sanıyordum.
Ben istatistikleri bi kurcalayımda o zaman elimde sağlam belgeler olsun.
İlk medrese /gök bilimleri medresesi Kırşehir'de Cacabey Medresesi dir bu 1 olsun KaHvE
 

Yaren

Fesleğen
Sp Kullanıcı
30 Ocak 2017
4,740
6,977
Nüfus ne kadar az o kadar mutlu,o kadar eğitimli demek ki;bize yine bişey yok:)
 
İ

İsrâ

Çalışma hayatı endeksinde ilk sıradaymışız.
İlginç ama güzel tabiki :)
 

Asi ve Mavi

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
30 Ocak 2017
5,769
1,319
Tunceli yi bakmadan biliyordum ilk sıra uzun zamandır orda
Ne yapsak ki yaşadığım il hiç bir kategoriye girmemiş :) ama Seviyorum ben bu şehri
 

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,231
335
Türkiye’de kitap okuma alışkanlığının az olduğu konusunda genel bir kabul var. Libonet’in Ocak 2015’te yaptığı, şimdiye kadarki en kapsamlı Okur Profili Ve Kitap Satınalma Davranışları Araştırması, Türkiye’deki bu ön kabulün dinamiklerini ortaya koydu.

7 bölgede, 14 ilde, toplam 1542 kişiyle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, Türkiye’nin okur profilini ortaya çıkardı. İşte sonuçlar...

- Yüzde 68 'kitap okuyorum' dedi. Ancak bu insanların sadece 5'te 1'i "sıklıkla" okuduğunu söyledi.

NEDEN OKUMUYORLAR?

* Kitap okumayanların neredeyse yarısı "vakitsizlik" nedeniyle okumadığını belirtirken, diğerleri "alışkanlığının olmaması", hepsinden önemlisi "kitap okumayı sevmemek" gibi bir gerekçeleri sıraladı.

*Kitap okumayanların neredeyse yarısı "okumakla ilgilenmediğini, kitap okumadığını ve okumayacağını" söyledi.

* En çok kitap okuyan bölge Marmara çıktı. En az okuyan bölge ise Akdeniz.Türkiyenin kitap okuma haritası

KİTAP OKUYANLARI PROFİLİ NASIL?

* Kadınlar yüzde 55'lik bir oranla erkeklerden daha fazla kitap okuyor.

* 25-45 yaş grubu; 18-65 yaş grubuna göre daha çok okuyor.

* Evliler, bekarlara göre daha çok okuyor.

* Kitap okuyanların yüzde 35'i yılda 12'den fazla kitap bitiriyor.Kitap okuma alışkanlığı kazanmanın 6 yolu
Kitap okuma alışkanlığı kazanmanın 6 yolu


İMZA GÜNLERİ VE SÖYLEŞİLER TAKİP EDİLMİYOR

* Kitap okuyanların yaklaşık yarısı "alışkanlıklarının yetersiz olduğunu" söylüyor ve en büyük nedeni "iş yoğunluğu" olarak gösteriyor.

* Kitap okumanın temel sebebi "kendini geliştirmek" olarak görülürken, diğer sebepler "yeni bilgiler öğrenmek", "sevdiği-zevk aldığı için okumak" şeklinde sıralanıyor.

* Kitap okuyanların çok azı "beğendiği yazarın imza ya da söyleşi günlerini" takip ettiğini söylerken, çoğunluk denebilecek bir kitle, "özellikle boş/uygun vakitlerde" kitap okuduğunu ifade ediyor.


KİTAP EKLERİNE BAKANLARIN ORANI YÜZDE 21* Kitap satın alırken üzerinde bandrol olup olmadığına dikkat eden kesim, okuyanların neredeyse yarısı.

* Kitap okuyanların sadece yüzde 21'i gazetelerin kitap eklerini takip ediyor.

* Kitap okuyanların yarısının arkadaş ve aile fertlerine hediye olarak "kitap" satın aldığı görülüyor.

* Okuyanların kitap fuarlarını takip etme oranı ise yüzde 24...KİTAPLARINIZI EVDE SAKLAR MISINIZ?

* Okurlardan yarıdan fazlası hem yerli hem yabancı yazar okuyor. Sadece yerli yazar tercih eden okur 1/3'lük bir kesim. Sadece yabancı yazarları tercih eden kesim ise yüzde 6’lık bir bölüm...

* Kitap okuyanların yüzde 60'ı kitaplarını evde saklarken, kalan kısmı elden çıkarıyor.

* Okurların yarısının evinde 50'nin altında kitap var. 200'den fazla kitabının olduğunu belirten okur oranı yüzde 8.NEDEN OKUYORLAR?

* "Okumanın insana farklı bir bakış açısı kattığı", "hayal gücünü geliştirdiği" ve "okuyanların kendini daha rahat ifade ettiği"ne inanılıyor. Okumanın "bir yaşam tarzı" olduğunu söyleyen kesim ise okuyanların yarısından biraz fazlası.

* Okuyanların yaklaşık yüzde 38'i "yaşadığı çevrede insanların çok az kitap okumasının kendisini rahatsız ettiğini" ifade ederken, yüzde 16'lık kesim "roman ve hikaye okumanın zaman kaybı olduğunu, insanın işine yarayacak ve bilgi edinecek kitaplar okumasının faydalı olduğunu" düşünüyor. Okuyanların yarısı "hayat görüşü ile aynı doğrultuda" kitapları okuyor.