Tarih Kanuni Sultan Suleyman Kimdir?

GüLBeYaZ

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
21 Ağu 2017
2,554
8,580
Sultan 1 Süleyman 6 Kasım 1494 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Babası 9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, annesi ise Hafsa Sultan’dır. Doğuda adâletine nispetle Kânûnî lakabıyla anılırken batıda ise yazarlar onu “Muhteşem Süleyman” ve “Büyük Türk” lakaplarıyla anmışlardır.

Çocukluk yılları babasının sancak beyi olarak görev yaptığı Trabzon’da geçti. İlk eğitimini Trabzon sarayında kendisine tahsis edilen hocalardan aldı. Adı bilinen ilk hocası Hayreddin Efendi’dir. Evliya Çelebi’ye göre Trabzon’da iken sütkardeşi Kadı Ömer Efendi’nin oğlu Yahyâ ile (Beşiktaşlı Yahyâ Efendi) birlikte bir Rum’dan kuyumculuk öğrendi. Babası Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkmasının ardından sene 1513’te kendisi de sancak beyi olarak Manisa’ya gönderildi. Manisa’ya gidişinin ilk aylarına ait bir belgede yanında annesi, kız kardeşi, hocası Hayreddin, lalası Kasım ile 458 hizmetlinin bulunduğu tespit edilmektedir.
 

GüLBeYaZ

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
21 Ağu 2017
2,554
8,580
Tahta Çıkışı ve Saltanatı
Yaklaşık 7 yıl Manisa’da kaldıktan sonra oradaki günleri, babasının 22 Eylül vefat ettiği haberini Vezîr-i Âzam Pîrî Mehmed Paşa’nın gönderdiği haberciden almasıyla sona erdi. Yanındaki adamlarıyla birlikte kara yoluyla İstanbul’a hareket ederek 30 Eylül 1520’de Üsküdar’a ulaştı ve saraya gidip tahta oturdu. Ertesi gün babasının naaşını karşılamak için Edirnekapı’ya kadar gitti. Cenâze töreni Fâtih Camii’nde yapıldı. Ardından atalarının türbelerini ziyaret eden yeni padişah cülûs bahşişi dağıttı.

Dönemin kaynakları onun cülûstan sonraki faaliyetlerinin adâleti yaymaya ve tebaasını korumaya yönelik hizmetlerde bulunmaktan ibaret olduğunu belirterek bazı örnekler zikreder. Buna göre, babası tarafından vaktiyle Tebriz ve Kahire’den sürülmüş olan 600-800 kadar sanatkâr ve ümeranın memleketlerine dönüşüne izin verdi. İran ile yapılan ipek ticareti üzerindeki yasağı kaldırdı, bundan dolayı mallarına el konulan tüccarların zararlarını karşıladı. Halka eziyet eden idareci ve askerleri cezalandırdı, genel bir teftiş yaptırdı. Ayrıca bir süre sonra babası tarafından Kahire’den İstanbul’a getirilen son Abbâsî halifesi Mütevekkil-Alellâh’ın Mısır’a dönmesine müsaade etti. Böylece ileride bütün Müslümanların tek sultanı ve halifesi olduğu fikri yaygınlaştı.
 

GüLBeYaZ

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
21 Ağu 2017
2,554
8,580
Fetihleri ve Son Seferi
Bu hareketler, halk ve idareciler nezdinde yeni padişahın nasıl bir tavır sergileyeceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Bir yıl sonra Belgrat’ı, ardından da Rodos’u fethetti. 1526 Yılı 29 Ağustos’ta Mohaç ovasında Macarları kısa bir sürede yendi. 1538 Yılında, haçlı donanmasına karşı Preveze zaferini kazandı ve böylece Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetini pekiştirmiş ve kuvvetlendirmiş oldu. Daha sonra İran’a yeni bir sefer düzenledi ve Tebriz’e girdi. Van kalesini alıp beylerbeyi merkezi yaptırdı. Osmanlı imparatorluğunu yüz ölçüm olarak en çok büyüten Padişah olan Kânûnî Sultan Süleyman, 6 milyon 557 bin kilometrekarelik toprağı 14 milyon 483 bine çıkardı.

Sultan son olarak bir sefere çıktı ve Zigetvar kalesini kuşattı. 7 Eylül günü kalenin fethini göremeden vefât etti. Daha sonra, naaşı 23 Kasım’da Süleymaniye Camii’nin avlusunda bulunan türbesine defnedildi. Mevlâ Te‘âlâ rahmet eylesin!