• Derdini anlatacak kadar lisan bilen değil, Derdi azaltacak kadar insan lazım bize.. Kalabalığa lüzum yok ! Az olsun, Öz olsun ..!! (Mevsim)

Kızılelma FETÖye gitmek midir?

Nazenin

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
Katılım
20 Ağu 2017
Mesajlar
2,508
Tepkime puanı
8,254
Afrin Harekâtı başladığında Mehmetçik nereye gidiyorsunuz? sorusuna Kızılelmaya diye cevap verdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Sanayi Odası 54. Yıl Ödülleri töreninde Afrin Harekâtına yönelik önemli açıklamalarda bulunurken, bir askerin Nereye gidiyorsunuz? sualine Kızılelmaya gidiyoruz dediğini hatırlatarak, Evet, bizim bir Kızılelmamız var. Biz o hedefe doğru gidiyoruz diye konuştu.

Bu konuşmayla birlikte, Kızılelma nedir ne değildir, basında, sosyal medyada tartışma da başladı. Kendisini milliyetçiliğin merkezine oturtan Akşener topa girdi ve Ey muhterem diye seslenerek Kızılelma'yı herhalde sen aldatılan kırmızı başlıklı kızın sepetindeki kırmızı elma zannettin. Kızılelma'yı dişlemekten vazgeç. Kızılelma Türk milletinin cihan hâkimiyeti mefkûresidir, derken aklı sıra ironi de yapıyordu!

Öncelikle tarih alanında doktora yapmış ve Kızılelmanın ne manaya gelmesini iyi bilmesi gereken Akşenerin bu ülküye uygun hareket etmesini beklerdim.

Ahh Konuşmakla icraat her zaman bir olsaydı ne güzel, ne hoş, ne âlâ olurdu.

Kızılelma ülküsüne sahip bir milleti, Pensilvanyaya götürmek isteyen bir hanım mı böyle bir davaya sahip çıkacak? Her gün Osmanlı tarihine saldıran Kılıçdaroğlu ile kol kola yürüyerek mi cihan hâkimiyeti mefkûresi davasını sırtlayacak? Bunu önce yolunda yürüdüğün Pensilvanya FETÖ liderine ve beraber hareket ettiğin Kılıçdaroğluna anlat bakalım ne diyecekler? Sonra Cumhurbaşkanımızın bu ideali zikretmesi ve sahip çıkması seni gururlandırması gerekirken vazgeç demek ne manaya gelmektedir?
Şunu bilesin ki bu ülküler, partilerüstüdür, millete aittir. Sen bırak ben yapayım demek bile Kızılelma idealini anlamamaktır. Mesela Sayın Devlet Bahçeli Beyin birlik ve beraberlik ve tarih şuuru yolunda yaptığı Yenikapı Mitingi konuşması, Kızılelma mefkûresini yansıtan son yüzyılın en çarpıcı mesajıdır. Bir kez daha dinlemeni tavsiye ederim.

Osmanlıda Kızılelma ülküsü

Devletler de bir anlamda insanlar gibidirler. Hatta devletlerin hedefleri, bütün bir milletin geleceğini belirleyeceğinden çok daha yüksek olmalıdır.
Osmanlıyı Osmanlı yapan en büyük etkenlerden birini, hedefin yüceliği olarak düşünürüm.
Osman Gazinin oğullarına söylediği şu ifadeler ne kadar manalıdır:

Ertuğrul Osman oğlusun
Oğuz Karahan neslisin
Hakkın bir kemter kulusun
İstanbulu aç gülzar yap

Osman Gazi, babanı, atanı sev ve say, tarih şuuruna sahip ol, sakın kibre ve gurura kapılma, diyerek güzel hasletleri ona tavsiye ettikten sonra bir hedef çiziyor. Ve İstanbulu aç gülzar yap diyordu.
Aslında İstanbulu almak Osman Gaziden yedi asır önce Peygamber Efendimizin ümmetine bıraktığı bir ideal ve hedef idi. İşte Osman Gazide devletinin kuruluşunda hedefi o kadar yüksek tuttu ki Peygamber Efendimizin bu müjdesi evlatlarına Osmanoğullarına nasip oldu.
İkinci Viyana bozgunundan sonra hep savunma durumunda kalan milletimiz son vatan parçasını da kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kalınca 15 Temmuz yürüyüşü ile silkindi kendine geldi. Tarihini ceddini ecdadını hatırladı kendisini yok etmek isteyenlere ölmedim mesajı verdi. Ordumuz da Afrin Harekâtı ile dünyanın kabadayısı benim deyip sınırına silah ve terörist yığanlara, orada dur bakalım diyerek haykırdı.
Asker, asırlar öncesindeki hedefi sanki dün kaldığı yerden devam ediyormuşçasına şiir gibi terennüm etti:
Kızılelmaya hey Kızılelmaya
Cumhurbaşkanımız da bizim bir Kızılelmamız var dedi.
İşte devlet-millet, işte lider-asker birlikteliği budur.
Kızılelma ülküsü ve hedefine böyle ulaşılır.


Fatihin Kızılelması

Kızılelma, eski Türklerden beri yaşayan bir idealdi. Bizim eski atalarımız hedefsiz ve idealsiz insanlar değildi herhâlde. Kızılelma da Türkler arasında cihan hâkimiyetinin ve güçlü bir fetih idealinin sembolü olmuştur.
Türkler hangi yöne giderlerse gitsinler ulaşacakları zafere, ulaşmadan önce Kızılelma adını verirlerdi. Oğuzlarda yaşayan bu gelenek aynen Osmanlılarda da görülmüştür.
Osmanlı padişahları tarihi Türk cihan hâkimiyeti mefkûresine eskiden daha kuvvetli olarak bağlanmışlardı. İstanbulu bunun ilk merhalesi sayıyorlardı. Zira o hedefi Peygamber Efendimiz belirlemişti.
Kızılelma şartlara göre değişiyordu. İstanbulun fethinden sonra Türklerin yeni hedefi İslam dünyası için devamlı haçlı seferlerinin tahrikçisi olan Roma olacaktır.
Nitekim Yahya Kemal, Otranto Kalesini alan Gedik Ahmed Paşa için yazdığı gazelinde Sen Piyer Kilisesine ve Kızılelma idealine gönderme yaparak şöyle sesleniyordu:

Çıktı Otrantoya pür-velvele Ahmed Paşa
Tuğlar varsa gerektir Kızılelmaya kadar
Rad-ı tekbîr kopup gitmelidir bank-i ezan
Dâr-ı küffârda meşhur kenîsâya kadar

Diğer taraftan cihangirlik idealleri yüksek ve azmi yüce padişah Fatih Sultan Mehmed, kendisinin bir Kızılelma ülküsünü de şöyle belirtiyordu: Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul da cihanın payitahtı olmalıdır.
Öte yandan Romanın fethedileceğine dair hadis-i şerif rivayeti sebebiyle Müslümanlar Romanın fethini de çok önceden hedef edinmişlerdi. Bundan dolayı Kızılelma tabiri Roma için de çokça kullanılmıştır. Bu itibarla Yıldırım Bayezid Han, cülûs tebriki için gelen ecnebilere, Romaya kadar gidip, atımı San Pietro mihrabında yemleyeceğim demişti.
Kanuni döneminde Roma tehir edilerek Papalık dünyasının siyasi lideri Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu hedef alındığından sırasıyla Belgrad, Budin ve ardından Beç yani Viyana Kızılelma oldu.
Bu cihangir padişah kışlaları ziyaret eder, askerlerin şerbetini içer ve o bardağı altın doldurup hediye ederek ayrılırken de Kızılelmada buluşuruz cümlesiyle, onları okşar ideallerini canlı tutardı.
Kızılelma ülküsü Yeniçeriler arasında da çok yaygındı. Talimlerinde:
Destiye kurşun atar, keçeye kılıç çalar, Kızılelmaya dek gideriz, sözü onların ideal ve fedakârlıklarını gösterirdi. Hacı Bektaş Veli ocağına ve ananesine bağlı bulunan Yeniçeriler asırlar sonra bu ocağın yoldan çıkması karşısında:
Kızılelma kapusun fethederken nacağı
Ne revadır bozula Hacı Bektaş ocağı
diyerek üzüntülerini de ifade edeceklerdir.
Bizi beklemesinler!
Kızılelma Türklerde sadece muayyen bir şehir hedefi değildir. Akşener, FETÖcülerle gönül birliği edince işin bu yönünü unutmuştur. Zira onlar bunu unuttururlar. Onlar gençlerine kendi vatanına silah çevirtir, düşmanla seviştirirler.Ülkenizi ve milletinizi haçlılara teslim edin, derler.
Kızılelmanın ikinci manasını bize en müşahhas bir biçimde akıncılar işaret ederler. Düşman ülkesine toplu bir hâlde giren akıncılar önemli ve stratejik noktalara geldiklerinde küçük birliklere ayrılarak yollarına devam ederlerdi.Her birliğin vuracağı şehir ve kasabalar önceden belirlenmişti. Her kol harekete geçerken, Kızılelmada buluşalım diyerek birbirlerine veda ederlerdi.
İşte Kızılelma için İstanbul, Budin, Roma, Viyana denildiği gibi burada kastedilen ve belki asıl olan da Cennet-i Aladır. Belki maddeden manaya dönüştür. Zira o artık ölümü göze alarak, geri dönmeyi düşünmeyerek şehadete gitmektedir. Bu ideal, Türkün İslam dairesine girmesiyle birlikte cihad aşkı ve sevdası neticesinde gelişen, yüzlerce yıllık dinî ve millî şuuru olmuştur.
Türkün ortak bilinçaltında efsanevî bir şekilde yaşamaktadır. İşte o şuur genlerine öyle bir işlemiş ki Afrine giden Mehmetçik Kızılelmaya gidiyoruzdedikten hemen sonra bir mesaj daha veriyordu:Bizi beklemesinler!
Mehmetçiğin mesajı İnşallah Cennette buluşuruz demektir. Biz onları orada bekleyeceğiz vakur ifadesidir.
Akıncıların bu hayat düsturunu, yaşama maksadını ve sefer niyetini bir akıncı şairi şu ifadeleri ile terennüm etmiştir:
Yöneldi fi sebilillah gazaya
Tevekkül kıldı canıyla Hüdaya
Ne can endişesi ne nan ümidi
İki cihanda bir canan ümidi
Zehi aşık zehi gazi-i sadık
Bu gazidir olan didara layık
TEFEKKÜR

Şânımız Osmansız olmaz şânlıyız
Bunca milyon halk hep Osmanlıyız
04.02.2018
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil - Kızılelma FETÖye gitmek midir? - tg mobile
 
Son düzenleme:

zirve

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
Katılım
21 Haz 2017
Mesajlar
165
Tepkime puanı
16
Konum
İstanbul
Nihal ATSIZ : Türkler, kendi ülkülerine niçin ‘kızılelma’ demiştir, bunun sebebini bilmiyoruz. Yalnız bu addaki saflık ve tabiilik, Türk ülküsünün çok eski olduğunu göstermek bakımından manalıdır. Kızılelma adı, ülkünün aydınlardan önce halk arasında doğduğunu gösterse gerektir
...
İslamiyet öncesi Kızılelma nedir sorusuna vereceğimiz cevap: ?Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar fethetmek? olurdu.
İslamiyet sonrası Kızılelma nedir sorusuna vereceğimiz cevap; ?Dünyaya nizam vermek ve ila-yı kelimetullah için çalışmak? olurdu.Bahsi geçen kızıl elma hedefleri milli bir ülkü olarak görülmüş ve bunlara ulaşmak Türk Milleti?nin ortak amacı haline gelmiştir.

-Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
 
Üst