Kuranda İman Ve Salih amel

Zümrüt

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
30 Ocak 2017
853
1,816


Kur’ân-ı Kerim’de “inanan ve salih amel işleyenler” ifadesi 58 defa geçmektedir. Ayrıca iki ayette de “el-bakiyatu’s-salihat” ifadesi yer almakta bir ayette de “…ancak sabredenler ve salih amel işleyenler hariç” denmektedir. Bunun yanında salih amel tekil olarak iman kelimesi ile 13 ayette; iman kelimesi olmadan da 17 ayette zikredilmektedir. Şimdi de Kur’ân-ı Kerîm’de iman ve Salih amel kelimelerinin birlikte yer aldığı ilk sureye bir bakmak istiyoruz. Kur’ân-ı Kerîm’de 103. Sure olarak yer alan Asr suresi içerisinde iman ve salih amelin geçtiği ilk suredir ve iniş sırasına göre 13. sırada indirilmiştir: ” Zamana and olsun ki, insan kesinlikle ziyandadır. Ancak inanıp yararlı iş yapanlar, birbirlerine doğruluktan (hak ve gerçekten) ayrılmamayı ve sabırlı olmayı tavsiye edenler hariç”. (Asr 103/3)

Bu surenin Hz. Peygamber’e peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke’de inen surelerin ilkleri arasında yer aldığını ve dolayısıyla “inanan ve salih amel işleyenler” ifadesinin İslâm’ın ilk dönemlerinden beri
Kur’ân’da bulunduğunu söyleyebiliriz.