Müslümanların ortak gündemi-Mehmet Şevket i Eygi

Nazenin

Ehl-i sünnet
Sp Kullanıcı
Katılım
20 Ağu 2017
Mesajlar
2,736
Tepkime puanı
8,628
Müslümanların ortak gündemi-Mehmed Şevket i Eygi

Müslümanın gündeminde, aklında, gönlünde; hangi kelimeler, kavramlar, değerler, ilkeler bulunmalıdır?

Birinci: Allah’ tır . İnsan bir yaratıktır, onun bir Yaratıcısı vardır. Niçin yaratmış? Yaratılışının amaç ve hikmeti nedir? Yaratan ondan ne istiyor?

İkincisi: Allah, insanlara uyarıcı, müjdeleyici, yol gösterici olarak önceki Peygamberlerden (aleyhimüsselam) sonra, Son Resulünü (Salat ve selam olsun ona) göndermiştir. O Resule, getirdiği Dine, Kitaba, Şeriata, nizama inananlar, Sünnetine uyanlar Allahın kerem ve fazlı ile kurtulacaktır.

Üçüncüsü: Allahın kadim Kelamı olan Kitabullah’tır, Kur’an-ı Kerimdir. Onda emirler, yasaklar, öğütler, ibret alınacak kıssalar vardır.

Dördüncüsü: İslam dinidir. Din bir hayat nizamıdır. Vicdan işidir ama sadece vicdan işi değildir.

Beşincisi: Kur’an ve Sünnet hükümlerinin tamamı olan Şeriattır.


Altıncısı: Allah bütün mü’minlerin tek bir Ümmet olduğunu, daima birlik ve beraberlik içinde bulunmaları gerektiğini, ayrılıp parçalandıkları ve birbirlerine düştükleri zaman zelil olacaklarını bildiriyor.

Yedincisi: Ümmetin başında, bütün mü’minlerin kendisine biat ve itaat ettiği râşid ve faziletli bir Halife (İmam, Emîr) bulunması gereklidir.

Sekizincisi: İslam dininin, hükümleri ve ilkeleri Kur’andan ve Sünnetten çıkartılmış mükemmel ve mükemmil bir ahlak sistemi vardır. İyi, vasıflı, olgun, güçlü Müslüman bu ahlakla ahlaklı olmalıdır. Ahlaksız bir Müslüman kötü bir Müslümandır.

Dokuzuncusu: Mü’minin miracı olan beş vakit namazdır. Sahih bir imandan sonra İslamın ikinci temel şartıdır. Mutlaka dosdoğru kılınmalıdır.

Onuncusu: Farz namazların (hür ve mukim) erkekler tarafından, şer’î bir özrü olmadığı zaman cemaatle kılınmasıdır.

On birincisi: Bütün Müslümanlara farz olan iffettir yani cinsellikte İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata tâbi olmaktır.

On ikincisi: Hür İslam kadın ve kızlarının şer’î tesettüre ve hicaba riayet etmeleridir.

On üçüncüsü: İstikamettir, yani bütün işlerde doğruluk ve dürüstlüktür.

On dördüncüsü: Allahla ilgili bütün işlerde ibadetlerde ihlaslı olmaktır. Yaratıklara karşı da adaletli ve insaflı olmaktır.

On beşincisi: Öğrenilmesi farz olan ilmihalini, akaidini doğru olarak bilmektir.

On altıncısı: Kurtarıcı ve helak edici huyları öğrenmektir.

On yedincisi: Fırka-ı Nâciye (Kurtuluş fırkası) olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde bulunmaktır.

On sekizincisi: İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, İslamın ahlak ilkelerine uygun, düzgün ve temiz bir hayat sürmektir.

On dokuzuncusu: Dünya hayatının bir imtihan olduğunu, dünyanın bir tarla olduğunu, ekininin âhirette biçileceğini iyi bilmek, ona göre yaşamaktır.

Yirmincisi: İlmi ve imkanları yeterliyse doğrudan, yeterli değilse yapanları destekleyerek dolaylı şekilde İman İslam Kur’an Sünnet Şeriat Ümmet hizmetleri yapmaktır.

Yirmi birincisi: Helal kazanç elde etmek, haramdan uzak durmaktır.

Yirmi ikincisi: İsraftan, lüksten, saçıp savurmaktan, aşırı tüketimden, aşırı konfordan, şatafattan uzak durmak, kanaatli olmaktır.

Yirmi üçüncüsü: Mü’minlerin birbirlerini sevmeleri gerektiğini bilmek ve onları sevmektir. Mü’minleri dışlamamak, ötekileştirmemek, tard etmemektir.

Yirmi dördüncüsü: Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir.

Yirmi beşincisi: Muslih (ıslah edici) olmak, fitne ve fesattan uzak durmaktır.

Yirmi altıncısı: Çocuklarını iyi insan, iyi Müslüman, iyi vatandaş, iyi komşu olarak yetiştirmektir.


Yirmi yedincisi: Kötülüklerden, sapıklıklardan, zulümlerden nefret etmektir.

Yirmi sekizincisi: Kendisi bizzat rehber değilse, bir mürşid-i kâmili rehber edinmek, onun nasihatlerini dinleyip tutmaktır.

Yirmi dokuzuncusu: Deccallara ve Kezzablara karşı uyanık olmak, onların tuzaklarını düşmemek, onları asla sevmemek ve desteklememektir.

Otuzuncusu: Korku ile ümid arasında yaşamaktır.

Otuz birincisi: Dünya vazifelerini, hizmetlerini, ibadetlerini yapar olduğu halde ahirete dönük bulunmaktır.

Otuz ikincisi: Dilini tutmaktır. Yalan söylemeyecek, gıybet ve iftira etmeyecek, tecessüs etmeyecek, laf taşımayacak, fitne fesat çıkartmayacak, lüzumlu faydalı zarurî sözler edecektir.

Otuz üçüncüsü: Dünyanın fani olduğunu, zamanı gelince her canlı gibi kendisinin de öleceğini bilmek; dünya işleriyle dünyada kalacağı kadar, âhiret işleriyle orada kalacağı kadar meşgul olmak, dünyanın aldatıcı tuzaklarına düşmemektir.

Bu otuz üç madde bütün Müslümanların ortak gündeminin ana maddeleridir. Bunları bilmeliyiz, bunları hiç unutmamalıyız, bunlarla birlikte yaşamalıyız, bunları hayatımıza uygulamalıyız.

Mehmed Şevket Eygi
19 Kasım 2017

Kaynak-Müslümanların ortak gündemi -*Milli Gazete
 

Yaren

Fesleğen
Sp Kullanıcı
Katılım
30 Ocak 2017
Mesajlar
5,016
Tepkime puanı
6,425
Onyedi üzerinde konuşmak isterim,fikirlerinizi merak ediyorum;kendi adıma hiçbir cemaate bağlı değilim,bu şart mıdır?
 
Üst