• Derdini anlatacak kadar lisan bilen değil, Derdi azaltacak kadar insan lazım bize.. Kalabalığa lüzum yok ! Az olsun, Öz olsun ..!! (Mevsim)

Namaz Hakkında Faydalı Bir Risale

Zübeyde

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
Katılım
29 Ocak 2017
Mesajlar
803
Tepkime puanı
169
[FONT=&quot]Allah (c.c) dedi ki ;
[/FONT]

[FONT=&quot]“İman etmiş kullarıma de ki ; Namazı kılsınlar”[/FONT]
[FONT=&quot](İbrahim 31)

[/FONT]

[FONT=&quot]VAKİT[/FONT]
[FONT=&quot]Allah (c.c) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Muhakkak ki namaz mu'minler üzerine vakitleri belirlenmiş bir farzdır”[/FONT]
[FONT=&quot]en-Nisâ 103

[/FONT]

[FONT=&quot]ABDEST[/FONT]
[FONT=&quot]Allah (c.c) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Ey iman edenler ! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın,başlarınızı meshedin ve her iki topuğa kadar ayaklarınızı da yıkayın”[/FONT]
[FONT=&quot]el-Mâide 6

[/FONT]

[FONT=&quot]KIBLE[/FONT]
[FONT=&quot]Allah (c.c) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Nerede bulunursanız (namazda) yüzlerinizi Mescid'il-Haram yönüne çevirin”[/FONT]
[FONT=&quot]el-Bakara 144

[/FONT]

[FONT=&quot]RASULULLAH GİBİ KILMAK[/FONT]
[FONT=&quot]Rasulullah (s.a.v) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Namazı Benim kıldığımı gördüğünüz gibi kılın”[/FONT]
[FONT=&quot]Darimi,es-Sunen 1253


[/FONT]
 

Zübeyde

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
Katılım
29 Ocak 2017
Mesajlar
803
Tepkime puanı
169
[FONT=&quot]BAŞLANGIÇ TEKBİRİ[/FONT]
[FONT=&quot]Rasulullah (s.a.v) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Namaza kalktığın zaman tekbir al”[/FONT]
[FONT=&quot]Muslim,es-Sahih 397

[/FONT]

[FONT=&quot]ELLERİN KALDIRILIŞ YERİ[/FONT]
[FONT=&quot]İbni Omar (r.anh) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Rasulullah namaza başlarken ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırdı”[/FONT]
[FONT=&quot]Malik,el-Muvatta 163

[/FONT]

[FONT=&quot]KIYAM'DA ELLERİN DURUMU[/FONT]
[FONT=&quot]Sehl bin Sa’d (r.anh) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“İnsanlar namazda sağ ellerini sol kollarının üzerine (bilek ile dirsek arasına) koymakla emrolunurlardı”[/FONT]
[FONT=&quot]Malik,el-Muvatta 376

BAŞLANGIÇ TEKBİRİNDEN SONRA OKUNABİLECEK DUALAR
[/FONT]

[FONT=&quot]Ebu Hureyra (r.anh) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Rasulullah iftitah tekbiri ile kıraat arasında "Allahumme ba'id beyni ve beyne hatâyâye kemâ ba'adte beyne'l-meşrıgi ve'l-mağrib.Allahumme nakkini min hatâyâye kemâ yunakka’s-sevb'ul-ebyedu min'ed-denes.Allahumme-ğsilni min hatâyâye bi’s-selci ve'l-mai ve'l-berad [/FONT]
[FONT=&quot](Allah'ım ! Doğu ile batının arasını birbirinden uzaklaştırdığın gibi Benimle günahlarımın arasını uzaklaştır.Allah'ım ! Beyaz bir elbisenin kirden temizlendiği gibi Beni günahlarımdan temizle.Allah'ım ! Günahlarımı kar,su ve dolu ile yıka)” derdi"

[/FONT]

[FONT=&quot]Ali bin Ebi Talib (r.anh) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Rasulullah namaza kalktığında tekbir getirir ve "Veccehtu vechi lillezi fetara’s-semavati ve'l-arda hanifen muslimen ve ma ene min'el-muşrikin.İnne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi Rabb'il-alemin.La şerike lehu ve bizalike umirtu ve ene min'el-muslimin.Allahumme la ilahe illa Ente.Ente Rabbi ve Ene abduke zalemtu nefsi va'taraftu bi zembi fağfir li zunubi cemi'an.La yağfir'uz-zunube illa Ente.Vehdini li ahsen'il-ahlak la yehdi li ahseniha illa Ente.Vasrif anni seyyieha la yasrif anni seyyieha illa Ente.Tebarekte ve tealeyte estağfiruke ve etubu ileyk [/FONT]
[FONT=&quot](Ben yüzümü birleyici ve muslüman olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve Ben muşriklerden değilim.Muhakkak namazım,ibadetlerim,hayatım ve ölümüm,ortağı olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir.Ben bununla emrolundum ve Ben muslümanlardanım.Ey Allah'ım ! Senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur,Sen Benim Rabbimsin,Bende Senin kulunum.Ben nefsime zulmettim ve günahımı itiraf ettim,bütün günahlarımı bağışla.Günahları ancak Sen bağışlarsın.Beni ahlakın en güzeline ulaştır,ahlakın en güzeline ancak Sen ulaştırırsın. Ahlakın kötüsünü benden uzaklaştır,ahlakın kötüsünden ancak Sen uzaklaştırırsın.Sen ne mübareksin,Sen ne yücesin.Senden bağışlanma istiyor ve Sana tevbe ediyorum)” derdi"[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Ahmed,el-Musned 729[/FONT]
[FONT=&quot]Muslim,es-Sahih 598[/FONT]
 

Zübeyde

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
Katılım
29 Ocak 2017
Mesajlar
803
Tepkime puanı
169
[FONT=&quot]HER REKAT'TA FATİHA'YI OKUMAK[/FONT]
[FONT=&quot]Rasulullah (s.a.v) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur”[/FONT]
[FONT=&quot]Muslim,es-Sahih 394

[/FONT]

[FONT=&quot]AMİN DEMEK[/FONT]
[FONT=&quot]Rasulullah (s.a.v) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“İmâm âmin dediği zaman siz de âmîn deyin”[/FONT]
[FONT=&quot]Malik,el-Muvatta 194

[/FONT]

[FONT=&quot]FATİHA’DAN SONRAKİ KIRAAT[/FONT]
[FONT=&quot]Rasulullah (s.a.v) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Ne kadar kolayına gelirse,o kadar Kur'ân oku”[/FONT]
[FONT=&quot]Ahmed,el-Musned 9633

[/FONT]

[FONT=&quot]RUKU[/FONT]
[FONT=&quot]Ebu Hureyra (r.anh) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Rasulullah ruku'ya gideceği zaman tekbir alırdı”[/FONT]
[FONT=&quot]Buhari,el-Cami'us-Sahih 789

[/FONT]

[FONT=&quot]İbni Omar (r.anh) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Rasulullah'ın rukû'ya gideceğinde ellerini kaldırdığını gördu***776;m”[/FONT]
[FONT=&quot]İbni Ebi Şeybe,el-Musannef 2425[/FONT]
[FONT=&quot]———————[/FONT]
[FONT=&quot]Ebu Humeyd es-Saidi (r.anh) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Rasulullah ruku'da iken ellerini dizleri üzerine koyar ve sırtını düz tutardı”[/FONT]
[FONT=&quot]Buhari,el-Cami'us-Sahih 828[/FONT]
 

Zübeyde

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
Katılım
29 Ocak 2017
Mesajlar
803
Tepkime puanı
169
[FONT=&quot]RUKU'DA OKUNABİLECEK ZİKİRLER[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Aişa (r.a) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Rasulullah ruku'sunda:[/FONT]
[FONT=&quot]"Subhaneke'llahumme Rabbena ve bihamdike.Allahumma'ğfirli [/FONT]
[FONT=&quot](Rabbimiz ! Ey Allah'ım ! Seni bütün eksikliklerden tenzih ederim.Hamd Sana mahsustur.Ey Allah'ım ! Beni bağışla)” derdi"[/FONT]
[FONT=&quot]Ebu Davud,es-Sunen 877[/FONT]
[FONT=&quot]—————————[/FONT]
[FONT=&quot]Aişa (r.a) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Rasulullah ruku'da iken:[/FONT]
[FONT=&quot]"Subbûhun,kuddûsun.Rabb’ul-melâ’iketi ve’r-ruh [/FONT]
[FONT=&quot](Munezzehsin,Mukaddessin,meleklerin ve ruh'un Rabbisin)” derdi"[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Ali bin Ebi Talib (r.anh) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Rasulullah ruku ettiğinde:[/FONT]
[FONT=&quot] "Allahumme leke reka'tu ve leke eslemtu ve bike amentu.Haşea leke sem'i ve besari ve izami ve muhhi ve asabi [/FONT]
[FONT=&quot](Ey Allah'ım ! Sana ruku ettim,Sana teslim oldum,Sana iman ettim.Kulağım,gözüm,beynim ve sinirlerim Sana boyun eğdi)” derdi"[/FONT]
[FONT=&quot]Nesai,el-Mucteba 1050[/FONT]
 

Zübeyde

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
Katılım
29 Ocak 2017
Mesajlar
803
Tepkime puanı
169
[FONT=&quot]RUKU'DAN DOĞRULUŞ[/FONT]
[FONT=&quot]Rifa'â bin Rafi (r.anh) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Rasulullah başını ruku'dan kaldırdığında:[/FONT]
[FONT=&quot]"Semi'Allâhu limen hamideh [/FONT]
[FONT=&quot](Allah,Kendisine hamd edeni işitti)” dedi"[/FONT]
[FONT=&quot]Malik,el-Muvatta 493[/FONT]
[FONT=&quot]———————–[/FONT]
[FONT=&quot]İbni Omar (r.anh) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Rasulullah'ın ruku'dan kalktığında ellerini kaldırdığını gördu***776;m”[/FONT]
[FONT=&quot]İbni Ebi Şeybe,el-Musannef 2425


[/FONT]

[FONT=&quot]RUKU'DAN DOĞRULDUKTAN SONRA ELLERİN DURUMU[/FONT]
[FONT=&quot]Bera bin Azib (r.anh) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Rasulullah ruku'dan başını kaldırdığı zaman,O alnını yere koymadıkça hiçbir kimse belini eğmezdi”[/FONT]
[FONT=&quot]Muslim,es-Sahih 474[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]RUKU'DAN DOĞRULDUKTAN SONRA OKUNABİLECEK ZIKIRLER[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]Rasulullah (s.a.v) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“İmâm ”Semi'Allâhu limen hamideh“ dediği zaman,siz de “Allâhumme Rabbenâ ve leke'l-hamd” deyin”[/FONT]
[FONT=&quot]Malik,el-Muvatta 197


[/FONT]

[FONT=&quot]Rifa'â bin Rafi (r.a) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Biz bir gu***776;n Rasulullah'ın arkasında namaz kılıyorduk. Başını rukudan kaldırdığında ”Semi'Allâhu limen hamideh“ dedi. Arkasından birisi ”Rabbenâ ve leke'l-hamd,hamden kesiran tayyiben mubareken fih“ dedi.Namaz bittikten sonra Rasulullah "Biraz önce o kelimeleri söyleyen kimdi?” dedi. Adam “Ben idim” dedi. Rasulullah “Otuz ku***776;sur melek gördu***776;m, hepsi de bunu önce yazabilmek için koşuşuyorlardı” dedi"[/FONT]
[FONT=&quot]Malik,el-Muvatta 493

[/FONT]

[FONT=&quot]KIYAM’DAN SECDE'YE GİDİŞ[/FONT]
[FONT=&quot]Ebu Hureyra (r.a) dedi ki ;[/FONT]
[FONT=&quot]“Rasulullah secde'ye gideceği zaman tekbir alırdı”[/FONT]
[FONT=&quot]Buhari,el-Cami'us-Sahih 789

devam edecek..
[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
 
Üst