• #EvdeKal TÜRKİYE


Namaz kılmayan da hayır yoktur

sükutu-ezber

Hiç'liğini bil
Yönetici
Editör
Katılım
11 Şub 2017
Mesajlar
5,432
Tepkime puanı
3,114
Namaz kılmayanın islamdan nasibi yoktur sözünü nasıl anlamalıyız manası nedir?


Cevap
Değerli kardeşimiz,

Ehl-i sünnet alimlerinin büyük çoğunluğuna göre, namaz kılmayan dinden çıkmaz.

Bu sözün sahibi alim bir kimse ise, bununla “İslam'ın ameli kısmını, yani namaz, oruç, hac, zekât” gibi şartlarını düşünerek, vurgu yapmak için “mübalağa sanatını” kullanarak bunu söylemiş olabilir.

Yani “İslam’ın imandan sonra en büyük meselesi olan namazı kılmayan kimsenin tam bir Müslüman sayılamayacağı” anlamında bunu kullanmış olabilir.

- Nitekim bir rivayete göre, Hz. Ömer şehit olduğu olaydan sonra, evine götürülmüş ve bir ara bayılmıştır. Gözlerini açtığı zaman günün ağardığını görünce oradakilere sormuş: “İnsanlar namazlarını kıldılar mı?”diye sormuş, “Evet” cevabını alınca da: “Namazı terk eden kimsenin İslam’dan nasibi olmaz.” demiş ve abdest alıp namaz kılmıştır. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 7/64)

Bağlamına baktığımız zaman, bunun o esnada pekiştirilmiş bir vurgu olarak söylendiğini görebiliriz.

İlave bilgi için tıklayınız:

"Namaz kılmayanda hayır yoktur" anlamında bir hadis var mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet
 

sükutu-ezber

Hiç'liğini bil
Yönetici
Editör
Katılım
11 Şub 2017
Mesajlar
5,432
Tepkime puanı
3,114
"Namaz kılmayanda hayır yoktur." anlamında bir hadis var mıdır?


Soru Detayı

- Bu söz doğruysa, namaz kılmayanlarla ayrı bir hukuk ve ayrı bir ilişki mi kurmamız gerekir, yoksa sadece güven konusunda mı ihtiyatlı olmalıyız?Cevap
Değerli kardeşimiz,

Hadis kaynaklarında böyle bir rivayete rastlayamadık.

“Namaz kılmayanda hayır yoktur.” sözünde bir hakikat vardır. Çünkü imandan sonra İslam dininin en önem verdiği husus namazdır. Değil namazı kılmayanlarda, namazı düzgün olmayan bir şekilde kılanlarda da hayır yoktur. Nitekim bir hadis rivayetine göre Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“İnsanların içinden ilk önce ortadan kalkacak olan şey emanettir. En son kalan ise namazdır. Ancak nice namaz kılanlar var ki onlarda bir hayır yoktur.” (Kenzu’l-Ummal, h. no: 5491).

“Namaz kılmayanda hayır yoktur.” ifadesinden iki türlü hayırsızlığı anlayabiliriz. Birisi, namaz kılmayanın kendine hayrı yoktur; hep zararına çalışıyor. Bir diğer manası da namaz kılmayana ihtiyatla yaklaşmak gerektiğine işarettir. Bu konuda Bediüzzaman Hazretlerinin, "Namaz kılmayan haindir!.."(Şualar, On Dördüncü Şua) ifadesi konumuza ışık tutmaktadır:

Namaz kılmayanlarla fazla arkadaşlık kurmak konusunda dikkatli olmak iyi olur. Çünkü eğer biz onları namaza götüremezsek, onlar bizi namazdan uzaklaştırabilir veya tam vaktinde kılmamıza engel olabilirler. Ancak kendine güvenen bir kimse eski arkadaşını namaza alıştırmak için arkadaşlığı sürdürebilir.

Diğer taraftan, hak ve hukukta namaz kılanla kılmayan arasını ayırt etmeden adil davranmak gerekir. Ancak prensip olarak namaz kılmamakla Allah’a karşı hıyanet eden kimsenin kullara karşı hıyanet içinde bulunması daha güçlü bir ihtimaldir.

Kuşkusuz her namaz kılanın dürüst olduğunu söylemek de mümkün değildir. Nitekim bir hadis rivayetine göre, Efendimiz (asm) buyuruyor ki;

“Kişinin namazına, orucuna bakmayın; konuştuğunda, doğru konuşup konuşmadığına, kendisine emniyet edildiğinde, güvenilirliğini ortaya koyup koymadığına; dünya kendisine güldüğünde, takvayı elden bırakıp bırakmadığına (menfaat anındaki tavrına) bakıp öyle değerlendirin.”(Kenzul-Ummal, h. No: 8435).

Diğer bir rivayette mealen şu ifadelere yer verilmiştir:

“Kişinin namazı, orucu sizi aldatmasın. Dileyen oruç tutar, dileyen namaz kılar. Fakat güvenilir olmayanın dini de olmaz.”(a.g.e, h. No: 8436).

Öyle anlaşılıyor ki, Müslümanların bir kısmı, ibadetlerde -dış görünüşü itibariyle- gelenekten gelen ritüelleri yaparken bile, hayal mertebesinden öteye geçmezler. Hakiki takva mertebesine ulaşamadıkları için ufak bir menfaat anında Allah’a karşı saygılarını kaybedebiliyorlar.

Evet, bütün ahlakî değerlerini Hz. Muhammed (a.s.m)’den alan müminler, onun terbiyesini hafife aldıkları an, bütün meziyetlerini kaybederler...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet
 

sükutu-ezber

Hiç'liğini bil
Yönetici
Editör
Katılım
11 Şub 2017
Mesajlar
5,432
Tepkime puanı
3,114
Namaz kılmayan kafir olmaz ama
Kafirler de namaz kılmaz
İmami Azam ra.
 
Üst