Osmanli ordusunu muzaffer kılan şey

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,209
301
OSMANLI ORDUSUNU MUZAFFER KILAN ŞEYTürkler, ibâdetlerine gösterdikleri titizliği savaş zamanlarında dahî muhâfaza etmişler ve böylece Allâh’ın yardımına mazhar olmuşlardır.
Venedikli Travijani, Yıldırım Bâyezid’in kahraman ve muzaffer ordusunu şöyle tasvîr eder:
“Osmanlı ordusunda bizde olduğu gibi şarap, kumar ve fuhuş gibi şeyler yoktur. Onlar, hiç aksatmadıkları askerî tâlimlerine ilâveten, Allâh’ın büyük ve yüce ismini devamlı zikrederler, gece ve gündüz ibâdetle meşgul olurlar. Bu sebeple de dâimâ gâlip gelirler.”


Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 1