Prof. Dr. Bekir Topaloğlu

ALI

Well-known member
Sp Kullanıcı
Katılım
14 Eyl 2017
Mesajlar
3,447
Tepkime puanı
857
PROF. DR. BEKİR TOPALOĞLU KİMDİR?

Akademisyen, Alim, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu 1936'da Trabzon Çaykara Holo’da (Dernek pazarı) doğdu. Dedesi Mehmet Hanefi Kutluoğlu’ndan hıfzını bitirdikten sonra tecvid okuyup tashih-i huruf yaptı. Aynı yerde ilk öğrenimiyle birlikte dedesinden Arapça ve dini ilimler tahsil etti, medrese geleneğine göre şer’i ilimlerden icazet aldı.

Bir sene dedesinin yanında müderris kalfalığı yaptıktan sonra iki sene kadar Trabzon’un bir merkez köyünde imam-hatiplik yaptı. 1952 senesinde İstanbul İmam-Hatip Okulu’na girdi, 1959’da mezun oldu. Bu öğrenciliği sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde açılan vaizlik imtihanını kazanarak İstanbul’un muhtelif camilerinde, üç Ramazan da Manisa-Saruhanlı’da fahri vaizlik yaptı. 1959-1963 seneleri arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde yüksek öğrenimini bitirdi. Bu öğrenciliği sırasında da imam-hatiplik görevi yaptı.

1963-1966 seneleri arasında İstanbul İmam Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliği yaptı. Bu arada ilk eseri olan “İslâm’da Kadın” kitabını yazdı. 1966 senesi başında mezun olduğu Yüksek İslam Enstitüsü’ne Kelâm asistanı oldu. Aslen Faslı olup sonradan Türk vatandaşlığına alınan Prof. Muhammed Tanci idâresinde “İslam Kelâmcıları ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı” adlı tezini hazırladı. Bir taraftan da derslerini Arapça takrir eden hocasının tercümanlığını yaptı. İki senelik yedek-subaylık görevinden sonra 1971 senesinde tezini vererek İstanbul Yüksek İslam Ensitüsü Kelâm öğretmenliğine atandı. Buradaki vazifesi sırasında eğitim-öğretim çalışmaları yanı sıra çeşitli eserler yayımladı, branşında asistanlar yetiştirdi, yurt içinde ve yurt dışında seminer, kurs ve ilmi kongrelerde görev aldı, konferanslar verdi.

İstanbul Yüksek İslam Ensitüsü’nün Marmara Üniversitesine bağlı İlâhiyat Fakültesi haline getirilmesinden sonra Topaloğlu, bu fakültede 1983 senesinde doktor unvanını aldı ve aynı yıl yardımcı doçent, 1986 senesinde de doçent oldu. Yüksek öğretim kurumundaki görev süresi fazla olduğundan “süre şartı”ndan muaf tutulan Topaloğlu 1988 senesinde, evvel kadro imkansızlığı sebebiyle İslâm Felsefesi anabilim dalında, 1993 senesinde de Kelâm Anabilim dalında profesör oldu. Bir süre aynı fakültede bölüm başkanlığı da yaptı.

Ekim 2002 emekli olan Bekir Topaloğlu halen Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nde İnceleme Kurulu Başkanlığı, Kelâm-Mezhepler Tarihi ilim heyeti başkanlığı ile te’lif ve redaksiyon görevlerini yürüttü.

10 Mart 2016’da İstanbul’da vefât ederek burada toprağa verildi.

Yayımlanmış Eserleri:

1. İslâm Kelâmcıları ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı
2. Nureddin es-Sâbûnî ve el-Bidâye fî Usûli’d-din (biyografi ve ilmi neşir).
3. Mâtüridiyye Akâidi (el-Bidâye’nin Tercümesi).
4. Kelâm İlmi-Giriş.
5. İnsan Kâinat ve Ötesi (A.C.Morrison’dan tercüme).
6. İslâm’da Kadın.
7. Dinî sohbetler.
8. İslam Tarihinden Yapraklar
9. Nesillerin El Kitabı
10. Arapça Dilbilgisi, I-IV (H. Karaman’la birlikte)
11. Arapça Okuma ve Eski Metinler Kitabı (H. Karaman’la birlikte)
12. Arap Dili ve Edebiyatından Tercümeler (H. Karaman’la birlikte)
13. Arapça -Türkçe Yeni Kamus (H. Karaman’la birlikte)
14. Kelile ve Dimne: Metin-Tercüme (H. Karaman’la birlikte)
15. Cumhuriyet Devrinde Yayınlanan Dinî Eserler Bibliyografyası, (O. Öztürk’le birlikte)
16. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbu’t-Tevhid Tercümesi
17. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbu’t-Tevhid tahkikli neşri (Muhammed Aruçi ile birlikte)(islamveihsan.com)
 
Üst