Analiz Rüyada Abdest Almak

mRs

ηαѕαяα zєу∂ûη αмяαη
Sp Kullanıcı
16 Şub 2021
633
3,426
∂üηуα∂αη

Rüyada abdest almak, hayra güçlüklerin giderilmesine ve neşeye, abdesti tamamlamak düşünülen işin olacağına ve sevince, namaz için abdest almak, maneviyat ve kutsiyete, kırda abdest almak, gam ve kasvetten kurtulmaya, sıcak su ile abdest almak, gam ve kedere düşeceğine ,temiz ve berrak suyla abdest aldığını görmek gam ve kederden ise kurtulacağına, borçlu ise borcunu ödeyeceğine, hasta ise iyi olacağına, günahkar ise tövbe edeceğine,bir şeyden korkuyorsa bundan kurtulacağına işarettir.Rüyada abdest aldığını görenlerin rüyası genellikle hayırla yorumlanır. Şöyle ki:Hasta olan bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu onun en kısa zamanda hastalıktan şifa bulup kurtulacağına, iyileşeceğine işaretle yorumlanır.Günah işleyip duran (günahkar) bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu rüya o kimsenin tövbe edeceğine (ve dolayısıyla günahlarından temizleneceğine) işarettir.Borçlu olan bir kimse, rüyasında abdest aldığını görse, bu rüya o kimsenin borçtan kurtulacağına işarettir.Rüyasında temiz bir su ile (yani, abdest almanın caiz olduğu su ile) abdest aldığını ve abdestini tamamladığını da görmek, tüm muradına ereceğine ve dileklerine kavuşacağına işarettir. Şayet böyle bir abdest alışta abdestini tamamlayamamış olarak rüyası sona ererse, o zaman rüya tersiyle yorumlanır; yani muradına nail olamayacağına işarettir.Rüyada bal veya süt ile abdest aldığını görmek, rüya sahibinin dini konuda hayatının iyiye gideceğine işarettir. Örneğin; ibadetlerinde başarıya ulaşacağına ve dine hizmet edeceğine işaretle yorumlanır.Rüyasında kırda ve su kenarında, çöplük veya deniz kenarında halkın abdest aldığı bir mahalde (yerde) abdest aldığını görmek, rüyayı gören kimse, üzüntülerden, keder ve sıkıntılarından kurtulacağına işarettir.Bir kimse rüyasında yağmur suyu ile abdest aldığını görse, bu onun dünya ve ahirette halinin iyi ve mutlu olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.Rüyasında namaz için abdest aldığını görmek, muradına ermeye, istek ve arzusuna kavuşacağına, eğer varsa kederlerinden de kurtulacağına işarettir.Rüyasında bir çeşmeden abdest aldığını görmek, bol bir rızka ereceğine ve zengin olacağına işarettir.Abdest almak, selamete ermek, kurtuluş, kurtulmak, umduğuna (muradına) kavuşmak, korkudan kurtulup selamete ermek, emniyete ermek, hastalıklardan şifaya kavuşmak, borç ödemek, borçlardan kurtulmak ve kederden, üzüntüden kurtuluşa ermek ve benzeri iyiliğe işaretler şeklinde yorumlar verilmiş ve verilmektedir.Bir kişinin rüyasında abdest alması, her ümidine erişeceğine işârettir. Rüyada abdest üzerine abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nîmet üzerine nîmete delâlet eder.Rüyada abdest üzerine abdest aldığını görmek, "Abdest üzerine abdest almak nur- ; dur” hadisine binaen gören kişinin gönlünün aydınlığına da yorumlanır.Abdest almak, çoğunlukla ferahlamaya işâret eder. Bazen de abdest almak, ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçlarının karşılanmasına yorumlanır.Bir kimsenin rüyada temiz ve berrak su ile abdest aldığını görmesi, arzu ettiği şeyin tamamlanmasına; kederde ise kurtulacağına; hasta ise iyileşeceğine; borçlu ise borcunu ödeyeceğine ve korkularından kurtulacağına işârettir.Rüyada abdestini tamamlayamadığını görmek, rüya sahibinin arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına işâret eder. Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allah (c.c.) tarafından korunup kollanmaya delâlettir.Rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını görmek, rüya sahibinin zayi ettiği bir şeyini bulmasına işârettir.Rüyada abdest alıp namaza girdiğini görmek, rüya sahibinin üzüntü ve kederden kurtulmasına ve Allah'a hamd etmesine I işârettir. Rüyada abdest alınması caiz olmayan sıvılarla abdest aldığını görmek, rüya sahibinin beklediği bir işi elde edemeyeceğine ve borçlanmasına işâret eder.Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına delâlet eder.Rüyada kendi evinde abdest almak, o evde uzunca bir süre oturamayacağına işârettir.Rüyada yatağında abdest aldığını, ayağa kalkmadığını ve şiddetli bir hastalık içinde bulunduğunu görmek, hanımından veya dostundan ayrılacağına delâlet eder.Rüyada sokak, çarşı ve hamamlarda abdest aldığını görmek, rüya sahibinin meleklerin gazabına uğrayacağına, büyük edepsizliğe, hasar ve büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeylerin açığa çıkmasından dolayı rezil olmasına işaret eder.Rüyada çöplükte ve deniz kenarında abdest aldığını görmek, rüya sahibinin üzüntü, acı ve kederlerinin gitmesine işaret eder.Rüyada bir arkadaşının başı ucunda abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına mâlik bulunacağına delâlet eder. Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise rezilliğe, üzüntü ve kedere düşmekle tabir olunur.Bazen rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete veya ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe de işarettir.Üzüntülü bir kimsenin rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ'nın onu üzüntüsünden kurtaracağına işârettir.Korkusu olan bir kimsenin rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ'nın onu korktuğu şeyden emin edeceğine işâret eder.Hasta olan bir kimsenin rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ'nın ona şifâ vereceğine işârettir.Borçlu olan bir kimsenin rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ'nın ona borcunu ödemesine imkan nasip edeceğine işârettir.Günahkâr bir kimsenin rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını görmesi, Allah Teâlâ'nın, onun günâhlarını affedeceğine işârettir. Rüyada sıcak ya da ılık su ile abdest aldığını veya guslettiğini görmek, üzüntü, keder ve hastalığa işâret eder.Rüyada abdest aldıktan sonra eliyle o abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifâya, korkudan kurtulmaya işâret eder.