Sünnet Sahih Terimiyle İlgili Bazi Notlar

Ali

Sp Kullanıcı
15 Eyl 2017
5,923
10,684
Sahih Terimiyle İlgili Bazi Notlar

a.
Sahih Hadis bir anlamda en saglam senedle rivayet edilen hadis demek oldugu icin Senedlerin en sahihi (“Esahhu´l-esanid”)´nin tesbiti yoluna gidilmiştir. Bu hic kuşkusuz, degişik alimlerce, degişik senedler olarak belirlenmiştir.(bk. A.Naim, Tecrid Tercemesi, I, 210-215.)

b.”Bu mevzuda en sahih rivayet budur”gibi bir degerlendirme ile zikredilen hadis, o konuda bilinebilen hadislerin en sahih´idir. Yoksa hadisin, mutlaka Sahih veya “en sahih” oldugunu göstermez. “En az zayif olani budur”demek olur.

c.”Falan hadis sahihtir”sözü, o hadisin,“sihhat şartlarini taşidigini”ifade eder. Aslinda da o hadisin sahih olabilecegi konusunda oldukca kuvvetli bir zanna sahip olunabilir.

“Mutevatir Hadis”te oldugu gibi “kesinkes”bir kanaattan söz edilemez.
(Hadis Usulu, Sf. 127/Prof. Dr. İsmail Lütfi Cakan)
 
  • Beğen
Tepkiler: SiyahSancaktaR

Ali

Sp Kullanıcı
15 Eyl 2017
5,923
10,684
SAHİH HADİS

Sahih hadisi şöyle tarif etmişlerdir : “Şaz ve mu´allel olmayarak, isnadi Rasul-i Ekrem´e veya sahabeden yahut daha sonrakilerden birine varincaya kadar adl ve zabt sahibi kimselerin, yine kendileri gibi adl ve zabt sahibi kimselerden muttasil senedlerle rivayet ettikleri hadistir.”(İhtisaru ulumi´-hadis, s. 21.)

Bu tarife göre sahih hadiste şu şartlarin bulunmasi lazimdir :

1.Sahih hadis musned olacaktir.(Muhaddisler, murned ifadesinde merfu manasi bulunabilecegini dikkate alarak bazan musned ile muttasil tabirlerini ayri manalarda kullanirlar. Buna göre musned, Hz. Peygamber (s.a.)´e ulaşan hadis demektir. Muttasil ise, ravilerinin her birinin bir önceki raviden işitmesi sebebiyle senedi ilk raviye dayanan hadis demektir. Sened ister Rasulullah (s.a.)´e kadar ciksin, ister bir batiin´de kalsin farketmez (bk. Tedribu´ravi, s. 60).”Sahih-hasen-zayif hadisler arasinda müşterek olan istilahlar”bahsinde, bu mevzu hakkinda tafsilat verecegiz.)Yani ilk ravisinden son ravisine varincaya kadar isnadi muttasil olacaktir. Bu sebeble sahih hadisin vasiflarini anlatirken muttasil veya mevsul sözleri de kullanilir. Şu hale göre mursel hadisin senedinde bir sahabi düştügüne göre, senedde ittisal şartini kaybetmiştir. Makbul olan görüşe nazaran mursel hadis, sahih degil zayiftir.

Ayni şekilde munkati hadis de sahih degildir ; zira onun da isnadindan bir kişi düşmüştür veya senedinde mübhem olan bir kişi zikredilmiştir. Senedde mübhem bir ravinin yer almasi ise, ondan bir kişinin düşmesine benzemektedir. Mu´dal da bu durumdadir ; zira mu´dal hadis, senedinden iki veya daha fazla ravisi düşen hadistir.

2.Sahih hadis şaz da olmayacaktir. Şaz hadis, sika bir ravinin yine kendisi gibi sika ravilere muhalif olarak rivayet ettigi hadis demektir. Şazlar bahsinde bunu görecegiz.

3.Sahih hadis mu´allel de olmayacaktir. Mu´allel, zahiren illetten salim gibi görünse de sihhatini zedeleyen gizli bir illeti ortaya cikarilan hadis demektir.

4.Sahih hadisin senedinde bulunan ravilerin hepsi de adl ve zabt sahibi kimseler olacaktir. Bu ravilerden herhangi birinde adalet ve zabt sifatlarindan biri bulunmazsa, hadis sahih olamaz ; zayif kabul edilir. “Rivayetin şartlari” bahsinde adalet ve zabttan ne kasdedildigini görmüştük.

Sahih hadis de, li zatihi sahih ve li gayrihi sahih olmak üzere ikiye ayrilir.

Li zatihi sahih : Makbuliyet sifatlarini tamamen ihtiva eden hadistir.

Li gayrihi sahih : Makbuliyet sifatlarini tamamen ihtiva etmeyince, dişaridan herhangi bir destek yardimiyle sahih olan hadistir. Li gayrihi sahih hadis, hasen hadis gibidir. Birkac türlü rivayet edildigi zaman, kendini takviye eden sebebler dolayisiyla hasen derecesinden sahih derecesine yükselir.(Kavaidu´t-tahdis, s. 56.)

Sahih hadise musned ve muttasil dendigi gibi, mutevatir ve ahad da denir ; ayrica garib ve meşhur demek de mümkündür.(İhtisaru ulumi´l-hadis, s. 21.)Burada sahih ile hasen arasinda müşterek olan bazi tabirler oldugunu ; sahih hasen ve zayif hadislere şamil olan başka istilahlar da bulundugunu görecegiz.
(Hadis İlimleri ve Hadis Istilahlari-Prof. Dr. Subhi Es-Salih, Sf. 114-115/Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir)
 
  • Beğen
Tepkiler: SiyahSancaktaR

Son mesajlar

Cevaplar
2K
Görüntüleme
68K