Seferde yapılması iyilik olmayan

Mystery

Teknik Destek
Yönetici
29 Ocak 2017
3,750
12,656
Rasulullah sallallahu aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Seferi iken oruç tutulması iyilikten değildir."

Ahmed b. Hanbel(14466), Buhari(1844), Müslim(1115), Ebu Davud(2407), Nesai(2258), Şafii(1/157), Abdurrezzak(4470), İbn Hibban(355), Cabir'den; İbn Mace(1664), Nesai(2255), Ahmed b. Hanbel(23731), Hakim(1580), Beyhaki(7940), İbn Ömer'den rivayet ettiler. Hakim : "Senedi sahihtir" dedi. Elbani, Sahihu'l-Cami'de(5428), Suyuti el-Camiu's-Sağir'de(7667) sahih demiştir.
 

Mystery

Teknik Destek
Yönetici
29 Ocak 2017
3,750
12,656
Enes (ra)'den:
‘Medine’de öğle namazını Rasûlullah sav ile dört rekât
kıldık. Mekke’ye gitmek üzere yola çıkıp (Medine’ye 7 km. kadar
uzaklıkta olan) Zu’l-Huleyfe’ye gelince ikindiyi iki rekât kıldı.’

Sahih. Buhârî, (1089);Müslim, (690); Ebû Dâvud, (1202); Tirmizî,
(546); Nesâ‘î, (1/237); Ahmed, (3/111, 117, 186, 268).


‘Ömer b. el-Hattâb ra ile sefere çıktık üç millik (5541
metrelik) mesafede ve daha fazlasında namazı kısaltıyor ve
oruç tutmuyordu.’

İbn Ebî Şeybe, (2/333) ve Sahihâ, (1/260). Hasendir.

Ebu Harb b. Ebi’l-Esved şöyle demiştir:


“Ali radıyallahu anh Basra’dan çıktıktan sonra öğle
namazını dört rekât kıldı. Daha sonra şöyle dedi: “Şu huss’u
(şehrin son evlerini) geçtiğimiz zaman namazı iki rekât kılarız.”
Sahih. İbn Ebî Şeybe (8252)