Şeker hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Zümrüt

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
30 Ocak 2017
853
1,816


Kandaki glikoz, gıdalann sindirilmesiyle ve karaciğerin bunlar üzerinde oluşturduğu kimyasal değişikliklerle orta*ya çıkar. Glikozun bir bölümü depo edilirken, bir bölümü enerji için kullanılır. İnsülinin vücut hücrelerinin üzerinde*ki özel oyuklara veya alıcılara bağlanabilen benzersiz bir şekli vardır. Bu alıcılara bağlanan insülin, hücrelerin gliko*zu kandan emmesini sağladığı gibi proteinve yağlan par*çalamasına da engel olur. İnsülin kandaki glikozu azalta-bilen tek hormondur. Bunu birkaç şekilde gerçekleştirir:

• Karaciğerde glikojen şeklinde depolanan miktan arttınr.
• Karaciğerin çok fazla glikoz salgılamasını önler.
• Vücudun başka yerindeki hücreleri glikoz tutmaya teş*vik eder.

Vücudun diğer mekanizmalan insülinle birlikte çalışa*rak, kandaki glikozun uygun seviyede kalmasına yardım*cı olur. İnsülin, kandaki glikoz seviyesini azaltabilen yegâ*ne araçtır ve salgılanmadığında tüm sistemin dengesi bo*zulur.
Yemek yedikten sonra gıdalardan emilen glikozu baskılayan başka bir mekanizma olmadığı için, insülin sal*gılanmazsa kandaki şeker seviyesi artmaya devam eder. Yoğunluğu belli bir seviyenin üzerine çıkan glikoz, kan dolaşımından idrara sızmaya başlar. İdrarda şeker olduğu zaman mikroplar daha hızlı büyüdüğü için sistit ve pa*mukçuk gibi enfeksiyonlar daha kolay gelişir.
Kandaki glikoz seviyesinin yükselmesinin diğer bir so*nucu, daha fazla idrara çıkma ihtiyacıdır. Bunun nedeni, kandaki fazla glikozun, daha fazla tuz ve su çıkararak gli*kozdan kurtulmaya çalışan böbrekler tarafından süzülmesidir. Genellikle diyabetin ilk belirtisi, poliüri adı verilen fazla idrar üretimidir. Bu süreç durdurulmazsa, kişi hızla su kaybeder ve susama hissi oluşur. Daha önce de belirtil*diği gibi, insülin
kan şekerini düzenlemesinin yanı sıra ki*lo kaybını engeller ve vücut dokusunun toparlanmasına yardımcı olur. Bu nedenle vücudu yeterli miktarda insülin salgılamayan veya salgıladığı insülin gerekli işlevi görme*yen bir kişi kaçınılmaz olarak kilo kaybeder.