Tadil-i Erkanın Tanımı

Zümrüt

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
30 Ocak 2017
853
1,816


Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala’nın adıyla


Zamanımızda insanların ekserisi(birçoğu) namazı edada gevşeklik ettikleri ve tadil-i erkan a dikkat etmedikleri görülmektedir.
Öncelikle kendimizin namazı tadil-i erkan ile kılmayı öğrenmemiz ve daha sonrada başkalarına tadil-i Erkan’ı öğretmemiz gerekir. Çünkü insanların ekserisi bu devletten (namazı yavaş ve doğru kılma Saadetinden) mahrum (uzak)tırlar ve bu iş tamamen terk edilmiştir.
O halde sadece bu ameli ihya etmenin sevabı, Allah yolunda canını vermiş şehidin sevabından dahi fazladır. Bunu diriltmek İslam’ın en mühim meselelerindendir [mektubu şerif cilt:1 sahife :116]

Tadil-i Erkan nedir?

Tadil-i erkan, namazda dört yerde yani rüku, secde,kavme ve celsede her uzvun hareketsiz ve sakin olup, bir miktar durmak demektir.
Kavme: rükudan kalkıp her aza yerleşecek şekilde dimdik durmak.
Celse: iki secde arasında tam manasıyla her aza yerleşecek şekilde oturmak

Tadil-i erkan a nasıl riayet edilir?


Kişi rükuya vardığında (eğildiğinde) bir defa sübhanallah diyecek kadar beklemelidir.(Bu bekleme anında en az üç defa sübhane rabbiyel azîm diyerek rüku yapılmış olur.)

~ Kişi rükudan kalktığında her uzuv yerine yerleşecek şekilde tam manasıyla dikilmek ile dikildikten sonrada bir defa sübhanallah diyecek kadar hareketsiz durmalıdır.(Bu bekleme anında rabbena lekel hamd denir) buna kavme denir. (en çok ihmal edilen)

Kişi secdeye vardığında bir defa subhanallah dıyecek kadar beklemelidir (bu bekleme anında en az üç defa subhane rabbiyelala diyerek secde yapılmış olur).bu iki secde de aynıdır.
Kişi iki secde arası tam düzgün oturup her uzuv yerini bulduktan sonra bir defa subhanallah diyecek kadar beklemesi gerekir. (bu bekleme anında allahümmağfirli denir). Buna celse denir (em çok ihmal edilen)

Tadil-i erkana riayet edilmez ise ne olur?

Tadil-i erkan, şafii ve maliki mezhepleri ile hanefi mezhebinden İmam-ı Ebu Yusuf 'a göre farzdır. İmam Azam ile İmam-ı Muhammed'e göre ise vaciptir.
~ Tadil-i erkan kasten terk edilirse, İmam-ı Ebu Yusuf'a göre namaz bozulmuş olur.
~ İmam-ı Azam ile İmam-ı Muhammed’e göre, bozulmuş olmaz ise de, vacibin kasten' terki dolayısıyla namazın iadesi vacibdir. Unutarak terk edilince de secde-i sehv gerekir.
Bu durumda:
~ tadil-i erkanı terk eden günahkar olur ve o namazı tekrar tadil-i erkana riayet ederek iade etmesi vacip olur.

~ tadil-i erkanı bilgisizlik nedeniyle terk edende günahkar olur ve onunda namazını iade etmesi vacip olur hatta onun günahı daha fazla olur. Çünkü vacip olan her şeyi öğrenmekte vaciptir. Bu nedenle o iki vacip birden terk etmiş olur.

İstifade edilen kitaplar: İmam-ı Rabbani(kuddise sirrahu) mektubat (mektup no:87,2/136-1. cild 266.mektup, sahife 277) Ruhu’l Furkan Tefsiri (1. Cild Sahife 305-310 arası) Ömer Nasuhi Bilmen Büyük İslam İlmihali(Namaz bahsi sahife 120-150 arası)


*****

Rahman ve rahım olan allah-u teala'ın adıyla

Tadil-i erkanın Önemine Dair Hadis-i Şerif ve Rivayetler


~ Ebu Katade (radıyallahu anh) den rivayette Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: ""İnsanların hırsızlık bakımından en kötüsü namazından çalandır.”” Bunun üzerine :”ey Allah’ın resulü kişi namazından nasıl çalar.” Diye sordular, cevap olarak “rüku ve secdesini tamamlamaz (işte o zaman namazından çalmış olur). "" buyurdu. (darimi,salat 78, 1/305)

~ Ebu Abdullah el Eşari ve Bilal' (radıyallahu anhuma) dan rivayete göre bir kere Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) rüku ve secde’i tamamlamayarak namaz kılan bir adam gördü ve: ""bu namaz kılan kimse bu hali üzere ölse,Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) in dininin dışında ölmüş olur.”” Buyurdu.(heysemi, m.zevaid: 2/121)

~ Zeyd bin Vehb (radıyallahu anh) rüku ve secdeyi tamamlamayarak namaz kılan bir adam gördü.

O'nu çağırarak: ne vakitten beri bu şekilde namaz kılarsın?" dedi.


O kimse de: "-kırk senedir" dedi.
O zaman Hazreti Zeyd : "-sen bu kırk sene zarfında bir namaz bile kılmadın. Eğer bu hal üzere ölecek olursan Muhammed (aleyhisselam)’ın sünneti dışında ölmüş olursun" buyurdu.
(ruhul-furkan tefsiri 2/306)

Kaç Yıldır Bu Şekilde Namaz Kılıyorsun?


Kıyamda (ayakta) yaptıklarımız

tekbir alırken avuç içimizi kıbleye çevirmek sünnet
·Ellerimizi omuz kulak yumuşaklarına değecek
kadar kaldırmak. (erkekler için) müstehap
·Parmak uçlarının göğüslerinin önünü'
örtecek kadar kaldırılması (kadınlar ıçin) müstehap
·Tekbir için eller kaldırılırken parmakların aralarının
zorlamaksızın biraz açık bulundurulması sünnet
·Allahü ekber demek farz

Tekbir aldıktan sonra el bağlamak Sünnet
Sağ elimizi sol elimizin üzerine koymak(sağ ellerinin başparmak ve serçe parmağı ile sol bileği kavramaları)(erkekler için) sünnet
(ellerini sağını ve solu üzerine götürerek el parmaklarını halka şeklinde yapmayıp göğüs üzerine koymalıdır)(kadınlar için) sünnet
Ellerimizi göbek hizasının altında tutmak sünnet
Ellerimizi sıkıca kavramak(tutmak) müstehap
Sübhaneke okumak sünnet
Euzu besmele okumak sünnet
Fatiha suresi okumak vacip
Kur’an’dan en az üç ayet yada üç ayet uzunluğunda bir ayet okumak(fatiha suresi hariç) vacip

Rükuda yaptıklarımız

Rukuya varmak farz
·Bir kere sübhanallah diyecek kadar beklemek
(tadıl-ı erkan'ın birincisı) vacip
·Beklerken üç kere subhane rabbiyel azim demek sünnet
·Tesbihleri beş yada yedi kere demek müstehap
·Doğrulurken semiallahü limen hamideh demek sünnet
·Doğrulduktan sonra rabbena lekel hamd demek sünnet
·Bir kere sübhanallah diyecek kadar beklemek (tadıl-ı erkan ikincisidir.) Vacip


Secdede yaptıklarımız

·Secdeye başımızı koymak (burun ile beraber) farz
·Tadil-ı erkan'ın üçüncüsüdür (iki secdede aynı) vacip
·Beklerken üç kere subhane rabbiyel ala demek sünnet
·Tesbihleri beş yada yedi kere demek müstehap
·Secdeden doğrulduktan sonra bir kere sübhanallah diyecek kadar beklemek.
Tadıl-ı erkan'ın dördüncüsü (burada allahümmegfirli denir) vacip
·Ettahiyyatü okumak vacip
·Salli ve barik duasını okumak sünnet
·Esselemü aleyküm verahmetüllah demek vacip
·Omuz başlarımıza bakmak sünnet
·Güzelce bakmak müstehap