Tarihin akışından,

  • Tüm İslam Aleminin Ramazan Ayı Mübarek Olsun

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,240
327
Ulema
"Ey Müslümanlar! Hırsz düşman evimize girdi. Bizden üç şey istemektedr.Dinimizi, toprağımızı ve ırzımızı. Haberiniz olsun kasettiğim hrsz Fransz askerlerdir."
( Ali Dakr , minberden Şam 1920)
 

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,240
327
Ulema
" İmam Serahsi, kral Hakan a gerçekleri haykrdığı için kuyu tipi bir hücreye atlmştı. 30 ciltlik el - Mebsut isimli eserini öğrencilerine orada yazdrdı. Yannda divit, mürekkeo adna bir şey yoktu. Öğrencileri kuyunun ağzına gelerek, kendisnden dinlediklerini not ederlerdi. Kitap şu cümleyle bitmektedir:' Bu eseri, toplum ve insanlardan uzak, zindan hayatını yaşayan zat dikte etti."
 

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,240
327
Ulema
"Abdulhamid bin Badis döneminin Cezayir Ulema cemiyeti başkanı; Fransz işgaline karşı faaliyette bulunuyordu. Fransz yetkili onu çağrp şöyle tehdit etti: ' Ya bu faaliyet ve fikirlernzden vazgeçersiniz ya da bizr karşı kullandgnz camilerinizi başınıza yıkarz.' Bin Badis ona ' Buna asla gücün yetmz. Ben ya düğünde bulunur, törene katlnlara bir şeyler öğretirim ya taziyede bulunur katlnlara vaaz ederim, ya trende olur yolcuları eğitiri, ya hapishenr mahkumlarını eğitirim. Ben her yerde öğretmen ve mürşidim. Ümmet kendisini diriltecek olan Allah davetçisine icabet etmiştir. En iyisi dinlerine ve dillerine karışmayınız."
 

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,240
327
1970'ler, Batman. Necma ile Misto. ikisi de hem “deli” hem “âşık” hem de birbirlerine deliler gibi âşıktılar. Batman delileriyle övünen, delilerinin heykelini (Brako) diken bir şehirdir. “akıllılar"ın aşksız bırakıp cehenneme çevirdikleri topraklarımızda delilik âşık işidir, aşk deli işi!

Selim Temo
 

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,240
327
Kısa Osmanlı Coğrafyalar Sözlüğü
Nemçe: Avusturya
Lehistan: Polonya
Erdel: Orta-Batı Romanya
Eflak: Güney Romanya
Boğdan: Moldova
Revan: Erivan
Trablusgarp: Libya
Galiçya: Orta Avrupa
 

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,240
327
Gürbüz çocuklar ordusu

"Ölü askerleri vardı; 14,15,16 yaslarında ve inanın ki gülüyorlardı. İlk kez kaybedeceğimizi o gün hissettik.” (İngiliz Subay)

 

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,240
327
Keçeçizade Fuat Paşa merhuma bir gün Rus çarı takılmış;
-Canım, şu Girit'i satsanız..
-Hay hay satalım efendim.
-Kaça?
-Aldığımız fiyata!
Girit'i Osmanlıların yirmi seneyi aşkın muhasara ve binlerce şehit pahasına fethettiklerini hatırlayan Çar, bu müthiş cevap karşısında susmak zorunda kalmış.
Kaynak
Ergün Göze, Gözümle ve Gönlümle Tanıdıklarım, Boğaziçi Yayınları, İst. 1989
 

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,240
327
İstanbul işgal altındayken, işgal kuvvetleri komutanı General Harrington, Galata gümrüğünde hamallık ederken rastladığı Sudanlı Zenci Musa'ya, “N'aber, ne oldu direnişiniz?!..” dercesine baktıktan sonra, “Eğer bizimle çalışırsan seni altına boğarım” der.

Cevap verir Sudanlı Zenci Musa: “Benim bir devletim var: Devlet-i Osmanî. Bir bayrağım var: Ay-yıldızlı bayrak. Bir kumandanım var: Eşref Bey. Bu iş daha bitmedi, sizinle mücadelemiz devam edecek...”
 

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,240
327
Osmanlı’nın 15. asırdaki nüfusuna ve topraklarına baktığımızda, bunun bir Anadolu İmparatorluğu değil de bir Balkan İmparatorluğu olduğunu söylemek mümkün.

İlber Ortaylı, Türklerin Altın Çağı
 

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,240
327
Çanakkale'de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir millet görmedim.
Sir Julien Corbet