Tefsirle hatimden hakikatler

Turan

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,209
298
TEFSİRLE HATİMDEN HAKİKATLER (BÖLÜM 1)
Tefsirle hatime başladım. Rastladığım bazı hakikatlere siz sevgili kardeşlerimi de ortak etmek istedim. İlim, ibadet ve tefekkürünüz artsın, sevabınız ve mükâfatınız bol olsun, gönlünüz sürür, evleriniz ve ülkeniz huzurla dolsun.
Bismillahirrahmanirrahîm=Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah Teala, Tevbe sûresi hariç Fatiha sûresine ve bütün sûrelere bu ayetle yani Besmele ile başlamıştır. Tâ ki:
1-Müslümanlar, işlerine ve sözlerine Bismillahirrahmanirrahim’le başlasınlar, Allah’ın yardımına ve başarısına layık ve nail olsunlar.
2-Puta tapanlara muhalefet etmiş olsunlar. Çünkü putperestler işlerine tanrılarının yahut tağutlarının adlarıyla başlarlar. Mesela: Lat’ın yahut Uzza’nın veya Hubel’in adıyla derler.
Rahman: Bu dünyada inanan, inanmayan herkese merhametle muamele eden, rızkını veren,
Rahîm: Ahirette sadece müminlere merhametli olan, lütuf ve ikramda bulunan Allah demektir.
Allah’ın ahlakındaki güzelliği görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kendisini inkâr edenlere bile rahmetini esirgemiyor. Hiç böyle bir Allah’a isyan edilir mi? İnsaf insaf insaf!
Elhamdülillah: Hamdlerin yani övgülerin hepsine Allah layıktır. Çünkü herkesin elindeki övülecek ve övünülecek her şeyin sahibi Allah’tır. Öyleyse kimse boşuna havalara girmesin. Gurur ve kibre kapılmasın.
Hamdle şükür arasındaki fark: Hamd, şükürden daha kapsamlıdır. Şükür, nimete karşılık yapılan teşekkürdür. Hamd ise nimet olsa da olmasa da övülmeye liyakattir. Her hamdde şükür vardır, ama her şükür de hamd olmayabilir. Hamd eden şükür de yapmış olur, ama şükreden hamd etmiş olmaz, sadece nimete karşılık teşekkür etmiş olur.
Dr. Vehbi Karakaş