Vahiyden Hayata..

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,383
5,202

Başkası değil, işte o şeytandır kendi dostlarıyla (sizi) korkutan. O halde onlardan korkmayın, sadece benden korkun, gerçekten inanıyorsanız eğer.
Al-i imran suresi/175.ayet
Ayetin Kısa Tefsiri:
(İnnema zâlikümüş şeytanu yuhavvifü evliyaehu)
Şeytan yalnızca kendi dostlarından korkmanızı telkin eder. Şeytanın telkini, sizi kendi dostları ile korkutmaktır.
(fela tehafuhüm ve hafuni in küntüm mu’miniyn)
Allah’ın telkini de nedir peki şeytanınkine karşılık? Şudur; O halde onlardan korkmayın, yalnızca benden korkun eğer gerçekten inanıyorsanız.
Allah’ın telkini de budur. Şeytan kendi dostları ile korkutur. Dikkatinizi çekerim, kendisi ile değil. Allah ise sizi kendisi ile korkutur.
Daha doğrusu bu korku nasıl bir korkudur? Sevgiyi kaybetme korkusu. Allah beni sevmez diye korkmaktır.
Allah’ın sevgisini yıpratır mıyım acaba korkusudur. Allah beni sevmezse dünya alem sevse ne olur ki korkusudur.
Allah beni severse, dünya alem sevmese ne olur ki rahatlığını size kazandırır. Allah severse sizi herkese sevdirir. İşte bu rahatlığı kazandırır.
 

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,383
5,202
Bismillahirrahmanirrahim
Onlara "Allah'ın indirdiklerine uyun!" denildiği zaman, "Hayır, biz atalarımızın üzerinde bulunduğu geleneğe uyarız!" derler. Ya ataları hiç akıllarını kullanmamış ve doğru yolu bulamışsalar?
Bakara suresi /170.ayet
 

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,383
5,202


Al-i imran suresi/177.ayet
Bismillahirrahmanirrahim

(İnnelleziyneşterevül küfre Bil iymani len yedurullahe şey’a)
İman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah’a hiçbir zarar veremezler. İman karşılığında küfrü satın almak.
Bunun için öncelikle imanınızın olması gerekiyor. Yani önce imanı varken sonra o imanı küfür karşılığında satanlar.
Ne korkunç bir alışveriş değil mi? Ne zararlı bir alış veriş. Sonunda cennet verip cehennem almaya benziyor bu alışveriş.

(ve lehüm azâbün eliym)
Ve onları şiddetli bir azap bekler.​
 

Mizgin_TuRabii

Geceye Dair ..
Sp Kullanıcı
31 Ocak 2017
2,383
5,202
Al-i imran suresi/178.ayet
Bismillahirrahmanirrahim

(Ve la yahsebenneleziyne keferu ennema nümliy lehüm hayrun lienfüsihim)
zira kafirler sanmasınlar ki onlara mühlet vermemiz kendi hayırlarına değildir.
Evet, küfründe direnen kimseler kendilerine süre tanımamızı, kendi hayırlarına zannetmesinler.
Kendilerinin önünü açmamızı, kendilerine dünyanın bin bir nimetini sermemizi, hayırlarına zannetmesinler.

(innema nümliy lehüm liyezdadu isma)
onlara yalnızca günahlarını arttırsınlar diye mühlet verdik. Evet, onlara yalnızca günahlarını arttırsınlar diye süre tanıdık,
izin verdik. Yani tabir caiz ise; iplerini boyunlarına dolayıp saldık. Saldık ki, kendilerinin cehennemlerini büyütsünler.
Çünkü her yaptıkları kendi aleyhlerine oluyordu.

Onun için Allah’ın dalalete göndermesi Kur’an da Allah’ın dalalete göndermesi, dalalete sokması ibareleri var. Bunlar hep böyle anlaşılır.
Allah bizatihi hiç kimseyi saptırmaz. Ama Allah bırakır. Terk eder. Allah terk ederse zaten kişi kendi ayartıcı güdüleri ile baş başa kalır.
Kendi güdüleri ile baş başa kalınca da güdüleri insanı Allah’tan uzaklaştırır. İnsanı kendisinden uzaklaştırır.
Kişiyi öz benliğinden uzaklaştırır, kendisine karşı yabancılaştırır.
Kendisine karşı yabancılaşan hakikate karşı yabancılaşır, hakikate karşı yabancılaşan da Allah‘a karşı yabancılaşır.

(ve lehüm azâbün mühiyn) Sonunda onları da alçaltıcı bir azap bekler.
Günahların artmasını Allah’a izafe edilmesi bu ayette, sebep sonuç yasasının bütün mahlukat için geçerli kılanın Allah olduğu gerçeğine bir atıftır.
Yani günahların artması Allah’a izafe ediliyor. Çünkü günahı artan cehennemine yaklaşmış olur. Eylemi ile kendi cehennemini kazanmış olur.
Bunu takdir eden, bu yasayı koyan, yani kişinin sonucunu kendisi belirler. Sebebi eylemidir, sonucu eyleminin sonucudur.
İşte bu kanunu koyan Allah olduğu için burada Allah’a atfediliyor. Günahlarının artmasının Allah’a atfedilmesi, Allah arttırdı denmesi bu yüzdendir.