Zikirde Yaşadıklarımız..!

Futbolcu

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
12 Mar 2017
1,630
839
Allahın ve Şanlı Resulünün selam ve bereketi üzerinize olsun ey hane halkı,

Hamd alemleri Rabbi olan Allah'a olsun, salat ve selam o kutlu Nebi(SAV) efendimize onun A-line ve Ashabına ve geçmiş tüm peygaberlere salih kullara şehitlere olsun ebeda

Sizlerle burada zikir ve marifette yaşadıklarımızı paylaşmaya çalışacağız. İnşallah bu sayede sizlerle birlikte yol alarak marifeti ve islamı idrak etmeyi, Allah ve Resulünü sevmenin yolu anlatmaya çalışacağız.

Öncelikle tanımlama olarak ZİKİR kelimesi anlam olarak insanda tarikat kavramını çağrıştırıyor. Aslında zikir kelimesi anma hatırlamadır. Kul marifete girdiğinde Cenab-ı Allah ona zikrini ögretir. Ve yaptırır ki bundan sonra yolculuk başlar aşka doğru.

YAŞA ve GÖR iddialı bir kelimedir. Bu zikri yapan tüm kardeşlerimiz bir çok güzellikler yaşadılar ve yaşamaya da devam ediyorlar.

Başlık olarak yazdığım bu yazı ile Rabbim bereketini versin inşallah, Sizlere de bu yolu anlatabilelim. Hemde yaşayanların kendi cümleleri ve hatıraları ile....
 

Futbolcu

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
12 Mar 2017
1,630
839
Veyselkarane zikri ile yaşananlardan ilki salih rüyaların başlamasıdır. Zikreden kula Cenab-ı Hak rüyasında önce nefsini gösterir. Bu kulun marifette yola girdiğinin ilk işareti ve aynı zamanda Hadis-i Şerif ile "Nefsini bilen Rabbini Bilir" müjdesine kavuşanlardan olmaya başladığının göstergesidir. Bir hayvan sıfatında görürüz nefsimiz gördüğümüz hayvanın şekli büyüklüğü saldırganlığı yada bağlı olamasına göre onunla nasıl mücadele edileceği ilk elden öğretilmeye başlar.

Ey yolcu Rabbimizi tanımanın O'nu ve Şanlı Peygamberimizi sevmenin yolunu öğreneceksin.

YAŞA ve GÖR kelimesinin ne kadar gerçek olduğunu kendin bizzat yaşayarak göreceksin.

Bu yolda başlarken bile verilen huzuru ve mutluluğu yaşamayan kardeşimiz yok. Sizlere marifet yolunu göstermeye çalışacağız.

Bunlar size abartı gibi geliyor olabilir. O zaman size şunu sormak isterim Allah Ali'ye cömert Aslı'ya cömert, Akın'a cömertte size mi cimri?
 

Futbolcu

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
12 Mar 2017
1,630
839
Kuran Zikri işaret ediyor

NUR 35. Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir. *

NUR 36. (Bu kandil) birtakım evlerdedir ki, Allah (o evlerin) yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam O'nu (öyle kimseler) tesbih eder ki;

*Cenab-ı Hakkı sabah ve akşam zikredenin halini kuran penceresinden seyrediniz. Alemdeki değeriniz hakkında ve size bahşedilen ile ilgili çokça tefekkür ediniz.
Allahın ve Resulünün selam ve bereketi üzerinize olsun
 

Futbolcu

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
12 Mar 2017
1,630
839
DECCAL ÇIKTIĞINDA

Hz. Esma(R.A) zaman zaman Rasul-i Ekrem Efendimiz(SAV)’in sohbetlerine katılır, öğrendiklerini temsilcisi bulunduğu hanımlara ulaştırırdı. Bir keresinde huzura vardığında Hz. Peygamber(SAV), deccal hakkında sahabilere bilgi veriyordu. Duydukları karşısında dehşete kapılıp ağlamaya başlayan Hz. Esma(R.A.)’yı fark eden iki cihan güneşi Efendimiz (SAV), niçin ağladığını sordu: “Ey Allah’ın Rasulü! Karnımız açken, ekmeğin pişmesini bile beklemeyecek kadar sabırsız kimseleriz. Deccal çıktığında kıtlık olursa halimiz nice olur?” diye ıstırabını açıklayınca, Allah Rasulü onu teselli etti: “O gün, Allah’ı tespih eder ve kelime-i tevhide devam ederseniz, açlıktan emin olursunuz.”
 

Futbolcu

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
12 Mar 2017
1,630
839
» Zikir Nasıl Yapılır?

Hazırlık:

1- Sessiz olmalıdır. (Yüksek sesle değil, kendi duyacağın kadar sesle olmalı...)
2- Yalnız olunmalı... (Burada maksat kalbin Hakk ile beraber olmasıdır.)
3- Kimin huzurunda olduğunu unutmadan, edepli-terbiyeli olunmalı...
4- Mutlaka abdestli olunmalı...
5- Mutlaka şu saatte yapılacak, diye zaman belirtilmez... Kişi kendini hazır hissettiği zamanda gerçekleştirilir... Ama yatarken ve sabah namazın öncesi ve sonraları en uygun zamanlardır... Herkesin uykuda olduğu bir zamanda Rabbimiz “ kulum herkes gaflette iken Beni ve Resulumu andı” der ve zikir sahibini çok sever...

UYGULANMASI: SABAH ve AKŞAM

1-Bir , besmele söyledikten sonra ;100 kere “ TEVBE ESTAĞFURULLAH” söylemek... (İsterseniz Arabcasını söyleyebilirsiniz)
2-(Besmele söylemeden ) En az 132 kere (Peygamberimize) SALAT-I ŞERİFE söylemek.(Daha fazla sayıda da söyleyebilirsiniz. Sayı sınırı yok.)
3-Salat-ı şerifleri söyleyip , bitirdikten sonra “MUTLAKA” 3 İhlas ve 1 Fatiha okuyup,” Yüce Peygamberimize , akrabalarına ve arkadaşlarına ve salih kullarının ruhlarına" hediye ettim " denilecek...
4- Bir besmele çekilip , en az 100 kere “ LA İLAHE İLLALLAH “ söylenecek.
***Not : Zikiri bitirdikten sonra 3 ihlas ve 1 Fatiha okunmayacaktır...***
Bu kadar mı ? Evet bu kadar...
 

Futbolcu

Aktif Üye
Sp Kullanıcı
12 Mar 2017
1,630
839
İşte zikirle ilgili ayetlerde sadece bir kısmı toplam da ise 254 ayette gizli ya da açık olarak Zikir edin diyor Rabbimiz;

Alıntı:
1-) “Allah’ı zikretme en büyüktür."(Ankebut-45)

2-) “Fezkirüni ezkirküm- Beni (Allah (ı) anın ki, Bende sizi anayım.” (Bakara-152)

3-) “ Ey İman edenler! Allah’ı çok zikredin.” (Ahzab-41)

4-) “Ayık olun! Kalpler, Allah’ı zikretmekle mutmain olur.” (Ra’d-28)

5-) “Allah’ı çok zikredin ki kurtulasınız.” (Cuma-10)

6-) “Onlar ayakta, oturarak ve yanlarına yatmış halde Allah’ı zikrederler ve göklerin yerini nesnelerini düşünürler.” (Al-i imran-191)

7-) “Vezkürisme Rabbike- Rabbinin ismini zikret.” (Ala-15)

:cool: “Zikrim için namaza kalk!” (Tâhâ-14)

9-) “Namaz, kötülüklerden münkerden kurtarır. Zikrullah ise en büyük olandır.” (Ankebut-45)

10-) “Unuttuğun zaman Rabbini zikret!” (Kehf-24)

11-) “Ya Muhammed! Sabah akşam beni zikret.” (A’raf-205)

12-) “Sabah akşam beni tesbih et! ” (Tâhâ-130)

13-) “İster Allah deyiniz, isterse Rahman; hangisini çağırırsanız çağırın; güzel isimlerin hepsi onundur.” (İsra-110)

14-) “Güzel isimler onundur; onlarla çağırınız.” (A’raf-180)

15-) “Mü’minler onlara denir ki; Allah anıldığı zaman, kalpleri titrer.” (Enfal-2)

16-) “Bir kimsenin sinesini Allah açarsa, O Rabbi tarafından verilen bir Nur üzerine yürür. Kalpleri Allah’ı zikretmeye katılaşan kimselere yazıklar olsun!” (Zümer-22)

17-) “Sen ancak zikre uyan ve görmeden Rahman’a büyük saygı gösteren kimseleri uyarabilirsin…”(Yâ Sin-11)

1:cool: “Onlar, Allah’ın zikrine dalarlar.” (Hadid-16)

19-) “Sümme telinu cülûduhum ve kulûbuhum ilâ zikrillah- Sonra ciltleri yumuşar ve kalpleri Allah’ın zikrine dalar… Allah’ın zikri üzerine olurlar…” (Zümer-23)

20-) “Allah size nasıl hidayet ettiyse, Allah’ı öyle zikrediniz.” (Bakara-198)

21-) “Atalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla Allah’ı zikredin.” (Bakara-200)

22-) “Sayılı günlerde Allah’ı zikredin (tekbir alın). ” (Bakara-203)

23-) “Bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah’ı zikredin." (Bakara-239)

24-) “Rabbini çok zikret ve sabah akşam (O’nu) tesbih et! ” (Âl-i İmran-41)

25-) “Namazı bitirdiğiniz zaman, ayakta,oturarak ve yanlarınız üzerinde (uzanarak) Allah’ı zikredin”(Nisa-103)

26-) “Rabbinin adını zikret ve bütün gönlünle O’na yönel” (Müzemmil-8)

27-) “Sabah akşam Rabbinin adını zikret” (İnsan-25)

2:cool: “Allah’ın mescidlerinde, Allah’ın adının zikredilmesine engel olan ve onların harâb olmasına çalışından daha zalim kim vardır?” (Bakara-114)

29-) “Münafıklar (iki yüzlüler) , Allah’ı (güya) aldatmağa çalışırlar. Oysa O, onları aldatır Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar Allah’ı pek az zikrederler.” (Nisa-142)

30-) “Şeytan, içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı zikretmekten ve Namaz kılmaktan alıkoymak ister (istiyor) ” (Maide-91)

31-) “Nefsini, sabah akşam, rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber tut! Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan başka yana sapmasın! Kalbini bizi anmaktan (zikretmekten) alıkoyduğumuz, keyfine uyan ve hep aşırılık olan kişiye itaat etme!” (Kehf-28)

32-) “O gün cehennemi kafirlere açıkça göstermişizdir. Onlar ki beni zikretmeye karşı gözleri perde içinde idi. Ve dinlemeye tahammül edemezlerdi” (Kehf-100-101)

33-) “Ama kim beni zikretmekten yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet (Haşır) günü onu kör olarak süreriz” (Tâha-124)

34-) De ki; “Gece gündüz, sizi Rahman’dan kim koruyacak? ” “Hayır! Onlar, Rablerinin zikrinden yüz çeviriyorlar” (Enbiya-42)

35-) “Allah, tek olarak anıldığı zikredildiği zaman, Âhirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama O’ndan başka (ilâh) ları anıldığı zaman hemen sevinirler.” (Zümer-45)

36-) “Kim Rahman’ın zikrine karşı kör olursa, ona bir şeytanı saldırırız; artık o, onun arkadaşı olur.”(Zuhruf-36)

37-) “Şeytan onları kuşatmış, onlara Allah’ı zikretmeyi unutturmuştur. Onlar şeytan’ın hizbi (tarafı-yandaşı) dır. Muhakkak ki şeytan’ın hizbi kaybedecektir.” (Mücadele-19)