7 eylül

  1. G

    Tarih 7 Eylul Kânûnî Sultan Süleyman'ın Vefatı

    Kânûnî Sultân Süleyman’ın Son Hastalığı ve Vefâtı Vefâtının sene-i devriyesi olan 7 Eylül günü vesilesiyle cihan padişahı Kânûnî Sultân Süleyman Hân’ı fütuhatı, hizmetleri ve zaferleriyle hatırlıyor, hayırla, minnetle ve şükranla yâd ediyoruz. Osmanlı Devleti’ne en parlak devrini yaşatan Kânûnî...