abdulhamid han

  1. G

    II. Abdülhamid Han-Ahmet Şimşirgil.

    Sultan Abdülhamid Han hakkında Le Dernier Sultan (Son Sultan) adıyla roman üslubunda bir eser kaleme alan Michel de Grees, bir söyleşisinde şöyle demekteydi: “Abdülhamid Han’ın gerçek hayatı, hayali yendi. Hiçbir roman yazarı bir tek kişinin etrafında dönen bunca cinayet, inkılab devlet darbesi...
  2. G

    Ulu Hakan Sultan ll. Abdülhamid Han