adaletli yonetici

  1. G

    Yorum Adaleti sağlayacak olan öncelikle yöneticilerdir.

    Rabbimiz adalet ile yönetmeyi emretmektedir ve şöyle buyurmaktadır: Allah adaleti, iyiliği kesinlikle emreder. (Nahl 90) Daima adil davranın. Muhakkak ki Allah, adil davrananları sever. (Hucurat 9) Allahu Teala kullarını her hususta adil olmaya, her konuda hakkı göstermeye çağırmakta, her...