ahmet şimşirgil

  1. G

    Yürüyen ölüler.

    Cehle Hak mevt dedi ilme hayat Olma hemhali güruhu emvât Urfalı ünlü şair Nabi, oğlunun şahsında cümle gençlerimize nasihat ederken, işte bu sözlerle sesleniyordu. “Ey evladım! Cenab-ı Hak cehalete ölüm, ilme ise hayat dedi. Sakın cahil kalarak ölüler grubundan olma!..” Demek ki ölü sadece...
  2. G

    Ey Zayed! Senin ataların ne yapıyordu?

    24.12.2017 Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Necdli olduğu bilinen Vehhabi itikatlı Abdullah bin Zayed, Fahreddin Paşa’nın Medine’den İstanbul’a gönderdiği mukaddes emanetleri kastederek Sayın Cumhurbaşkanımızı “ataları hırsızdı” diyerek dünya âleme suçladı. Böylece Vehhabi zihniyetin Türk’e bakış...