ayak

  1. O

    Anket Girdiğiniz Ortamlara Kolay Ayak Uydurur musunuz?

    Galiba sanal da daha rahatım reelde çekingenimdir bu konu da