ayetler

  1. sükutu-ezber

    Kur'an da gecen dualar

    Fâtiha 6. ayet Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Fâtiha 7. ayet Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.