başkalarininhatasi

  1. G

    Gariptir..

    Gariptir... Kendi hatalarını düzentme cesareti olmayan insanlar Başkalarının hatalarını eleştirerek huzur bulmaya çalışırlar.