cüzler hakkında bilği

  1. G

    Cüz Cüz Kur'anı Tanıyalım

    (Kur'anı Kerimi cüz cüz kısa cümleler ile tanıtmaya çalıştık. Okuyucu bir cüz okuduğu zaman o cüzdeki ana konulara dair kısa bir bilgi sahibi olacaktır.) 1. CÜZ: 1. Birinci cüz Fatiha Suresi ile başlar ve Bakara Suresi 141.ayete kadar devam eder. 2. Fatiha Suresi Mekkede nazil olmuş ilk...