deizm

  1. Rojawelad

    Deizm Bataklığına Yuvarlananlar İçin

    Bismillahirrahmanirrahim. (Bu yazı bana aittir ve bu yazıyı isteyen, istediği şekilde kullanabilir. Bu yazıyı Ermeniceye ve İbraniceye yeminli noterli tercüman vasıtasıyla tercüme ettirdim. İlk yazının dili Türkçe, ikincisi Ermenice ve üçüncüsü de İbranicedir. Başlayalım: )...