divane

  1. G

    Müzik ? aşk neyledi...?

    ? ? ? ? "ne akilem ne divane gel gör beni aşk neyledi...."