#dua

  1. Zişan

    İslam Asla Kendi Nefsine Güvenme

    Kardeşim, asla kendi nefsine güvenme. Kendi nefsini, imtihan olduğun her olayda seni bir tuzağa düşürebilecek, huysuz, açgözlü ve isteklerinin bedelini umursamayan bir çocuk olarak değerlendir. Nefsinin seni çoğu zaman güttüğünü unutup da, birinin ayıbını görünce, “Ben olsaydım şöyle yapardım.”...