en takva

  1. G

    İmamlığa en layık kimdir.

    Hanefi fıkhının görüşü: (Mebsut/İmam Serahsi) İbn-i Mes’ud (Radıyallahu anh)ın rivayet ettiğine göre Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) Şöyle buyurmuştur: “Bir kavme içindekiler içlerinden Kur’an’ı en iyi okuyan kişi imamlık eder, bu konuda hepsi eşit iseler sünneti en iyi bilen, bu...