eyzeyd

  1. G

    Ey Zayed! Senin ataların ne yapıyordu?

    24.12.2017 Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Necdli olduğu bilinen Vehhabi itikatlı Abdullah bin Zayed, Fahreddin Paşa’nın Medine’den İstanbul’a gönderdiği mukaddes emanetleri kastederek Sayın Cumhurbaşkanımızı “ataları hırsızdı” diyerek dünya âleme suçladı. Böylece Vehhabi zihniyetin Türk’e bakış...