fâtih sultan mehmet

  1. G

    Yürüyen ölüler.

    Cehle Hak mevt dedi ilme hayat Olma hemhali güruhu emvât Urfalı ünlü şair Nabi, oğlunun şahsında cümle gençlerimize nasihat ederken, işte bu sözlerle sesleniyordu. “Ey evladım! Cenab-ı Hak cehalete ölüm, ilme ise hayat dedi. Sakın cahil kalarak ölüler grubundan olma!..” Demek ki ölü sadece...