haçan

  1. sükutu-ezber

    SP Sözlük Haçan

    Haçan ; Trabzon yöresinde sık sık kullanılan değişik anlamlara gelen bir kelimedir,,, Mademki, ne zaman, ne vakit, ne zaman ki gibi... En meşhur sözümüz,,, Haçan sevmem seni sorarum sana yanağun nerde 🙃 Bir insanı aslında çokta sevmeyen, gönlü olmayan, bir şeyi çokta tınlamayan...