hergüne

  1. sükutu-ezber

    İslam Hergüne ayet ve yorum/31.08.2020

    49. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir hâlde ıssız bir yere atılacaktı. 50. (Fakat böyle olmadı.) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti ve salih kimselerden kıldı. 51. Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle...
  2. sükutu-ezber

    Hergüne bir hadis ve yorum/30.08.2020

    sözü, kaynaklarımızda hadis olarak geçmektedir. (Tirmizi, Kıyamet, 53, no: 2507; Beyhaki, Şuabu'l-İman, 5/315, no: 2778; bk. Keşfu'l-Hafa, 2/265) @Mizgin_TuRabii @Kenshi @Ali @Eylül Başak @Nazenin @Asiye