insan anlamak

  1. sükutu-ezber

    Soru/Cevap Birini tanımanın en iyi yolu?

    Birini veya birilerini en iyi tanımanın yolu nelerdir?