it domuz

  1. G

    Echel Aydınlarına

    Echel Aydınlarına Mıgırdıç'ı sever de Osman'ı sevmez zındık İti-domuzu sever, insanı sevmez zındık İster ki diz üstüne çökertilsin Türkiye Ekmeğini yer amma vatanı sevmez zındık. 18.12.2008 Abdurrahim Karakoç