kınamak

  1. sükutu-ezber

    SP Sözlük İnsanların kınadığı şeyi yapması

    İnsanların Kınadığı şeyi yapması,,, 🙄🙄 Herkes olmasa da, çoğunlukla insanlar böyledir, kınadığı şeyleri yapıyor,,, Bu da ne oluyor kendi yaptığını hoş, başkasının yaptığını hor görür,,,
  2. sükutu-ezber

    Hergüne bir hadis ve yorum/30.08.2020

    sözü, kaynaklarımızda hadis olarak geçmektedir. (Tirmizi, Kıyamet, 53, no: 2507; Beyhaki, Şuabu'l-İman, 5/315, no: 2778; bk. Keşfu'l-Hafa, 2/265) @Mizgin_TuRabii @Kenshi @Ali @Eylül Başak @Nazenin @Asiye