köprü

  1. İklil

    Sırat Nedir ?

    SIRAT ne demek? Biz "yol" diyoruz. Aslında "yutmak"tan geliyormuş: "Yolun yolcuyu yuttuğu veya yolcunun yolu yuttuğu tahayyül edilerek ona "Sırât" ismi verilmiştir." Demek ki "Sırat-ı müstakîm"; "İstikâmet"in, yani "Doğruluk"un insanı yutması demek. Birgün ölmek için, Hergün yaşıyoruz...
  2. G

    Kim demiş çalışmıyorlar diye

    Ağaçlar büyüyünce ne olacak!.. HHZH HHZH