#koliva

  1. G

    Müzik Yüksek Dağlara Doğru-Koliva

    ?????? Çok sevduğume değil bilmemene yanarum Seni görduğum her gün içten içe kanarum Kara gözlerun beni nasil yakti sevduğum Hallarumdan bellidur seni ne çok sevduğum ???? Yüksek dağlara doğri haykirsam sevduğumi Belki dağlar anlardi nasil özleduğumi Bulut gibi hislerum savruldi yüreğune Yağmur...