konargöçer

  1. G

    Konar,Göçer Yorükler ve Karaçadirda Hayat

    Yörük göçebe yaşam tarzını seçmiş Türk topluluğudur.Anadolu'da yaylak kışlak hayatı yaşayan Türkmen aşiretleri obaları için de kullanılır. Akdeniz bölgesinde yaşayan yörüklerin bir kısmı yaylak ve kışlak hayatı yaşamaktadır. Bunlardan bazıları Saçıkara, Sarıkeçili, Honamlı yörükleridir. Akdeniz...