kudüs ve istanbul

  1. G

    Haberler Mekke, Kudüs ve İstanbul aynı

    Mekke, Kudüs ve İstanbul aynı düzlemde olup aralarındaki mesafeler birbirine eşittir. Diğer bir ifade ile Kudüs, Mekke ve İstanbul'un tam ortasındadır. İstanbul'da namaza duran bir kişi, aynı anda Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya ve ikinci kıblesi kabeye yönelmiş olur.