kuraninenayetleri

  1. G

    Kur'an'ın En Ayetleri..

    KUR'AN'IN "EN" ÂYETLERİ Sahabenin en âlimlerinden olan Abdullah bin Mesud, Hz. Ömer (r.anhüma) tarafından kendisine "Kur'an'ın "en" âyetlerine" ilişkin sorulan sorulara şu cevabı vermiş: 1. Kur'an'ın en büyük âyeti, âyete'l-kürsî'dir. "Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyûmdur...