kutülamare

  1. G

    KutülAmare

    KutülAmare 29 Nisan 1916 tarihinde Şanlı Osmanlı Ordusu'nun Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zaferidir. Kut'ül Amare’de 13 bin 300 İngiliz askeri ile 13 general 481 subay esir alınmış ve 40 bini aşkın İngiliz askeri öldürülmüştür.