mantık

  1. O

    Soru/Cevap Duygularınızla mı Hareket Edersiniz Mantığınızla mı?

    Ben ne yalan söyleyeyim duygularımla hareket ediyorum ya sizler?