maskemiz mi

  1. sükutu-ezber

    İslam ruhumuz mu,maskemiz mi?

    İSLAM RUHUMUZ MU, MASKEMİZ Mİ? Günümüzde birçok Müslümanın İslam ile kurduğu ilişki biçimi oldukça problemli… İçi boşaltılmış bir İslam… Ana üniteleri budanmış bir din… Netliği bulandırılmış bir inanç sistemi ile karşı karşıyayız… Topyekûn hayatı düzenleyen din, beşer tarafından dizayna tabi...